Transfer, o kterém psaly i noviny na Západě, trval od 30. září do 27. října. Kostel z 16. století tlačený hydraulickými válci urazil po čtyřech kolejích celkem 841,1 metru a pohyboval se průměrnou rychlostí 2,16 centimetru za minutu. Nové základy našel u bývalého barokního špitálu, kde stojí dodnes.

Příběh starého Mostu připomene nová výstava, kterou připravilo Oblastní muzeum a galerie v Mostě. Expozice, která se zpřístupní po zmírnění protikoronavirových opatření, je věnována památce historičky Heide Mannlové Rakové (1941–2000), která svůj život zasvětila poznání a záchraně kulturního dědictví Mostu a Mostecka. Byla to ona, kdo po přesunu kostela a zahájení restaurátorských prací objevovala kamenické značky a odhalila pestrou síť umělců, kteří se na podíleli na výzdobě významného svatostánku. Ten je od roku 2010 Národní kulturní památkou.

Zdroj: Youtube

Přesun kostela v Mostě   Zdroj: YouTube.com/Tomangelteam