Můžete čtenářům ve stručnosti nastínit, jaké byly počátky vaší společnosti v naší republice a které její úspěchy z posledních let považujete za stěžejní?

Začínali jsme před 26 lety, kdy bylo již vše otevřené a plné možností. Začátek byl doslova z garáže a velkým úsilím jsme za ty dlouhé roky získali silný podíl na trhu, stovky obchodních partnerů, krásných referencí a více než 170 spokojených zaměstnanců. Velmi zlomová byla realizace rozhodnutí, že si vše budeme sami vyrábět, a tak vše máme skvěle pod kontrolou.

Vaše firma je na trhu věhlasnou a uznávanou značkou. Pomáhá vám tato skutečnost nějakým způsobem v tom, aby mohla lépe prosazovat i své zájmy v oblasti společenské odpovědnosti?

Vybudovaná silná značka nám pomáhá zejména v udržení stability a rozvoje naší firmy. A to je základ pro naplnění odpovědnosti vůči našim zaměstnancům a samozřejmě nám to dává i prostor podporovat charitu, sport a kulturu. V rámci této podpory se zaměřujeme na nejbližší okolí, kde osobně vidíme, jak lidé ve sdruženích pracují a jak případná podpora funguje.

V současné době se řada firem potýká s problémem nedostatku zaměstnanců. Jak je na tom v tomto směru vaše firma? Kolika zaměstnanci disponujete a jaké benefity případně nabízíte novým zaměstnancům?

Od našich obchodních partnerů z celé republiky a také ze Slovenska máme zprávy, že najít kvalitní zaměstnance a udržet si stávající je pro ně náročné. Jak jsem již uvedl, tak přímo v administrativním zázemí LOMAX a také výrobách máme více než 170 vlastních zaměstnanců. V případě hledání nových kolegů má místní region potenciál v kvalitních absolventech i lidech, kteří nejsou v současném zaměstnání spokojení a rádi se zapojí do našeho týmu. Noví kolegové jsou vždy nadšení z prostředí, které v naší firmě panuje. Pro některé pozice vyhlašujeme speciální odměnuv rámci akce „přiveď si svého kolegu“ a odměňujeme stávající zaměstnance za doporučení kvalitních osob.

close Areál firmy LOMAX v Bořeticích info Zdroj: LOMAX zoom_in

Jak se vám daří udržet si stávající zaměstnance, které zajímavé benefity mohou využívat?

Spokojenost kolegů je pro nás prioritou a firemní benefity máme dokonce uvedeny v oficiální brožuře, která mimo jiné popisuje benefity jako: volná pracovní doba, sick days, příspěvek pro rodinu, vzdělávací kurzy a semináře.

Jednou z hlavních motivací pro co nejlepší pracovní výsledky jsou finance a vzhledem k tomu, jak se daří naší firmě prosperovat, můžeme i finanční motivaci mít na vysoké úrovni. I přesto, že v průběhu celého roku máme všichni hodně práce, tak je nálada mezi kolegy velice příjemná a společné nasazení pro firmu se odráží ve skvělých výsledcích.

Snaží se vaše firma nějak napomáhat svým zaměstnancům se slaďováním rodinného života s pracovním?

Velmi praktická je možnost volné pracovní doby. Není potřeba si kvůli lékařům, vyzvedávání ve školce či hlídání brát dovolenou, ale je možné si čas nadpracovat či se domluvit na možnosti práce z domu, každá pracovní pozice to má trochu jinak. Vzhledem k tomu, že máme pracovníků dostatek, tak nejsou kolegové nijak přetěžováni a netráví v práci čas navíc na úkor rodiny, to je důležité.

LOMAX má základy v „rodinné firmě“, prakticky všichni zaměstnanci si tykají a je zde také velký podíl zaměstnanců, kteří jsou z jedné domácnosti. Je pro mě velkou radostí vidět usměvavé tváře kolegů, jejich partnerů a hlavně dětí třeba na dětském dnu, který pravidelně pořádáme. Velmi příjemné utužování vztahů probíhá i na pravidelném lyžařském zájezdu nebo výletech za kulturou.

Výroba ve vaší firmě s sebou jistě přináší i ekologickou otázku kam s odpady – jak se s nimi vypořádáváte? Daří se vám přispívat k ochraně životního prostředí?

Produkce našich výrobků je naštěstí velmi ekologická již ze své podstaty. Nepracujeme nijak zásadně s chemií či jiným nebezpečným materiálem. Jako firma jsme zařazeni coby „Zelená firma“ a ve spolupráci se společností ASECO máme zajištěnu likvidaci obalových materiálů. Dále využíváme sběr elektroodpadu a navíc udržujeme standardní odpadové hospodářství tříděním. ISO certifikace nás také hezky upomíná k ochraně životního prostředí a my tak vedeme i zaměstnance k šetrnosti a odpovědnosti k přírodě a životnímu prostředí.

Jakým způsobem vaše firma pomáhá ve společnosti či v místě, kde působí? Které zajímavé akce či aktivity jste podpořili?

Značnou část zisku naší firmy a také úsilí věnujeme na charitu a individuální pomoci potřebným. Velkou radost mám z toho, že máme možnost podporovat „Život dětem“, které pomoc potřebují.

Jaké plány má vaše firma do budoucna? A jakým způsobem chcete naplňovat svoji společenskou odpovědnost?

Náš hlavní cíl je vhodně vyjádřen ve vizi celé společnosti, kde se uvazujeme k tomu, že budeme pro naše zaměstnance stabilním partnerem. K tomuto cíli vedou naše kroky a plány do budoucna. Vážíme si společné práce, uvědomujeme si, že hodnotu firmy tvoří lidé a zaměstnance bereme jako rodinu. Budeme velmi rádi, když se jim i nadále bude dobře pracovat.