Zaměstnáváte v Šitbořicích nemalé množství lidí. Tomu, že se vaší firmě daří, nasvědčuje navyšování počtu zakázek. A to je i důvod, proč nabízíte další pracovní příležitosti. Můžete nastínit, které pracovní pozice či profese potřebujete v současné době obsadit?

PRAMOS, a. s., v současné době zaměstnává 190 lidí a zaměřuje se na široké spektrum činností od výroby profilů přes výrobu a montáž oken až po stravovací a pekárenský provoz. V současné době nejvíce hledáme pracovníky do výroby a montáže plastových a hliníkových oken. Samozřejmě máme zájem i o další kvalitní pracovníky pro jiné profese, kteří by zajistili další rozvoj naší společnosti. Všechny zájemce s opravdovým zájmemo práci rádi provedeme celou firmou, aby si mohli udělat obrázek o tom, na jaké pozici by sami rádi pracovali.

Jaké pracovní prostředí a zázemí současným i novým zaměstnancům nabízíte?

Snažíme se dlouhodobě a kontinuálně zlepšovat pracovní prostředí. K tomu samozřejmě patří i moderní pracovní prostředí včetně nových výrobních technologií a strojového vybavení. Snahou je ulehčit práci při zachování potřebné kvality výrobků i služeb. Mimo jiné nabízíme také vlastní stravovací provoz s převážně domácí kuchyní a vlastní kantýnu. Aktuálně jsme dokončili II. fázi revitalizace hlavní budovy, která obsahuje například celkovou rekonstrukci šaten a sociálního zázemí pro naše pracovníky.

Pracovní prostředí však nechápeme pouze jako místo zaměstnání, ale i jako prostor s pracovními i osobními vztahy mezi zaměstnanci. Na tomto je založena celá filozofie firmy, která se opírá o otevřené, přímé a pravdivé jednání mezi všemi pracovníky. O tom, že „hrajeme fér“, svědčí i to, že se nám někteří pracovníci, kteří odešli „za lepším“, se po nějaké době vracejí a uznávají, že ne všude dostáli slíbeným podmínkám. Ale to je samozřejmě individuální a nelze to zevšeobecnit.

Pohled na areál akciové společnosti PRAMOS.Zdroj: PRAMOS, a. s.Často diskutovaným tématem mezi zaměstnanci bývá dovolená. Jak to mají s dovolenou lidé ve vaší firmě?

Vztah firmy a jejích zaměstnanců, který by končil na výplatní pásce, může být sice dobrý, ale nemůže se dále rozvíjet. Příspěvky na dovolenou máme, ale ty tvoří pouze část strukturovaných benefitů. Co se týká dovolené, nabízíme pět dní dovolené navíc pro pracovníky v nepřetržitých provozech, pro všechny ostatní dodatkové dny podle odpracovaných let. Navíc bonifikujeme pracovníky, kteří si svou dovolenou předem plánují, a to konkrétně příspěvkem na dovolenou ve výši 5 000 Kč.

Velkou roli pro uchazeče o místo hrají v současné době i benefity v podobě různých finančních příspěvků. Které dopřáváte svým zaměstnancům?

Máte pravdu, benefity, to není jen dovolená. Nabízíme zlepšené ceny dodávek energií za ceny nasmlouvané pro naši firmu, zvýhodněné tarify pro telefony a datová připojení, již zmiňované příspěvky na dovolenou, navíc dovolená za odpracované roky, prémie za dodržování pracovní doby, penzijní připojištění až do výše 7 200 Kč ročně, které může čerpat každý zaměstnanec, který splní předepsaná kritéria.

Dotkl jste se letmo zaměstnanecké problematiky. Pociťujete v ní aktuálně nějakou změnu z hlediska vaší firmy?

Pohybujeme se v prostředí jako všechny ostatní firmy a péče o zaměstnance se stává nezbytností, jak si ty kvalitní udržet. Snažíme se hlavně o stabilizaci pracovníků, kteří pracují ve firmě delší dobu a o kterých víme, že se na ně například při zvládání sezonních náporů na objemy i termíny dodávek můžeme spolehnout. Pokud jde o nábor nových sil, snažíme se již při prvním kontaktu s uchazeči ukázat vše, co se týká jak pracovní náplně, tak i hodnocení včetně již dříve zmiňovaných benefitů.Chceme prostě naši firmu ukázat tak, aby si uchazeč o zaměstnání mohl udělat svůj názor na základě veškerých informací. Když použiji malou parafrázi tématu článku – chováme se zodpovědně, nikoliv schováme se zodpovědně. Máme zkušenosti, že férové jednání je jedna z klíčových věcí, které lidé ocení při svém rozhodování. To ostatně platí jak ve vztahu k zaměstnancům, tak i ve vztahu k zákazníkům. Každý z nás chce vědět, co přesně za své peníze může koupit, a stejně tak jako co vše může za odvedenou práci dostat.

Jak se vám daří pečovat o stmelování kolektivu, máte i nějaké mimopracovní akce?

Většina zaměstnanců pochází z blízkého okolí a zná se samozřejmě i v mimopracovní rovině. Proto podporujeme i veškeré tradiční kulturní akce v okolí, kde se i naši zaměstnanci setkávají. V rámci firmy pořádáme každoročně předvánoční večírek, pro děti a rodinné příslušníky zaměstnanců pořádáme dětské odpoledne s bohatým programem a mnoho dalších. Nedávno jsme se partnersky podíleli na akci „Ukliďme Česko“, kde místní děti sesbíraly více než tři tuny odpadů a z něho pak vytřídili více než 2 000 kg různých druhů odpadů. Akce tohoto typu vždy podpoříme rádi.

Dáváte práci lidem v místě a nejbližším okolí. Jak se vám daří vycházet s okolními obcemi?

Vždy jsme se snažili o dobré vztahy na všech úrovních a za všech situací. V poslední době jsme sice u některých obcí necítili potřebnou vůli ke spolupráci, ale věříme, že i toto se bude postupně zlepšovat. Z chodu firmy a obchodu jsme totiž zvyklí o věcech jednat a hledat optimální řešení, nikoliv jen přijímat předem daná řešení. Víme, že doma není nikdo prorokem, na to jsme si vlastně už zvykli. Blíží se volby do obecních zastupitelstev, přeji všem občanům, aby se správně rozhodli a mohli po čase konstatovat ,,chovají se zodpovědně“.

Výbornou spolupráci dlouhodobě udržujeme s místními zájmovými organizacemi a spolky. Jednáme v duchu hesla „žijeme tu společně, a proto si musíme pomáhat“.

Přejděme od zaměstnanosti do oblasti obchodu a plnění dodávek. Jak jste na tom aktuálně v porovnání například s minulými dvěma roky?

Dá se říci, že situace je velmi obdobná jako v předešlých letech. V našem oboru je potřeba dobrého plánování kapacit, aby se co nejméně projevila sezonnost, která je pro stavebnictví typická.

V určitých měsících lze počítat s přetlakem, samozřejmě se velmi těžko dá odhadnout jeho velikost. Právě v těchto obdobích, kdy je potřeba zvýšit úsilí, je dobré, že se můžete spolehnout na pracovníky na všech úrovních. Chceme to samozřejmě také navíc zohlednit v odměňování a snad to i takto naši pracovníci vnímají. Aktuálně jsme takovým obdobím procházeli a chtěl bych i touto cestou vyjádřit poděkování všem našim zaměstnancům za práci pro PRAMOS , a. s.

Jaké jsou plány společnosti PRAMOS, a. s., do budoucna? Probíhají nebo jsou v plánu nějaké investice většího rozsahu?

Co se týká infrastruktury, provedli jsme letos celkovou revitalizaci zázemí pro výrobní pracovníky. Z hlediska obchodu a odbytu v letošním roce probíhá výstavba další části skladovacího a expedičního centra pro prodej profilů. Skladovací plocha by se tak měla zvýšit o více než 2 000 m2, čímž se pokryje nárůst potřeby expedovaného zboží co do množství i do sortimentu. V příštím roce plánujeme výstavbu haly na polepování profilů a III. etapu revitalizace správní budovy.