Deník připomíná mimo jiné to, že protože emisní třídy kotlů nejsou legislativně přesně zakotveny, musí si každý sám zjistit, ve které se právě ten jeho nachází. Mnoho napoví technická dokumentace. Navíc by to již všichni majitelé kotlů měli přesně vědět i z revizních kontrol, jež jsou povinné jednou za tři roky.

Co to jsou emisní třídy kotlů?

Emisní třídy vyjadřují, kolik škodlivin emise z kotlů obsahují. Stupnice funguje opačně než školní známkování. Čím vyšší je emisní třída, tím méně emisí kotel produkuje. Topení v kotli vyšší emisní třídy znamená nejen šetrnější přístup k životnímu prostředí, ale také úsporu peněz. Nový kotel má totiž větší výhřevnost.

Jak poznat emisní třídu svého kotle?

Bývá uvedena v technické dokumentaci zařízení, poskytnout by ji měl dodavatel nebo výrobce kotle. Obvykle ji lze najít na zadní straně kotle na výrobním štítku. Pokud je však kotel vyroben před rokem 2003, je jisté, že by se měl ještě letos v létě vyměnit.

close info Zdroj: Deník zoom_in Kterak jsou emisní třídy přesně rozděleny?

Laik se v emisních třídách dokáže orientovat jen stěží. „Pojem emisní třída není nikde normativně ani legislativně definován,“ uvedl prezident Asociace podniků topenářské techniky Zdeněk Lyčka na odborném portálu TZB-info.cz. Jedná se totiž podle něj jen o vyjádření toho, zda je kotel schopen dosáhnout úrovni emisí odpovídající dané třídě dle příslušné normy.

Jak staré bývají kotle různých emisních tříd?

Kotle vyrobené před rokem 2000 ještě žádnou určenou emisní třídu neměly, proto se v nich již v příští topné sezoně nebude smět topit. Mezi lety 2000 a 2012 se vyráběly kotle spadající do 1., 2. a 3. emisní třídy, nadále se budou smět provozovat pouze ty ze 3. třídy. Kotle vyrobené po roce 2012 obvykle splňují podmínky 3., 4. anebo 5. třídy a proto se také mohou nadále používat, a to kotle na dřevo i na uhlí.

Co dělat, když si nejsem jistý, zda mohu v kotli dále topit?

Nejspolehlivějším zdrojem informace bude protokol o revizi kotle. Touto kontrolou musí každý kotel projít jednou za tři roky a provádět ji smí pouze technik s příslušným oprávněním.

Právě v dokladu o provedení této kontroly je uvedeno, zda kotel vyhovuje i podmínkám k provozu zpřísněným od 1. září letošního roku.

Proč je potřeba si tento protokol o kontrole kotle schovávat?

Může se hodit v případě, že by kotel přišli zkontrolovat úředníci z obce s rozšířenou působností. Kdybyste jim jej nepředložili, může vám hrozit pokuta za provoz nevyhovujícího kotle. Ukládat se může až do výše 50 tisíc korun, a to opakovaně.

Čím lze nevyhovující kotel nahradit?

Chcete-li využít dotace, máte na výběr z několika možností. Ještě v prvních letech po zahájení kotlíkových dotací bylo možné získat od státu peníze na pořízení modernějšího kotle na uhlí, nyní již na něj úřady nepřispějí. Podobně již nevyplácejí dotace ani na plynové kotle.

Z Nové zelené úsporám nebo z kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti proto můžete získat peníze již jen na pořízení kotle na dřevní paliva, tedy dřevo a pelety, nebo na tepelné čerpadlo.

Co si při výměně zdroje vytápění musíte také hlídat?

Kromě nového zdroje tepla je důležitý také stav otopné soustavy, tedy rozvodů a radiátorů. Například u starších typů kotlů na uhlí nebo dřevo bývají radiátory zařízeny na vyšší teplotu vody, obvykle 80 stupňů Celsia. V tom případě je potřeba při využití tepelných čerpadel, která ohřívají vodu jen asi na 50 stupňů Celsia, instalovat radiátorů více anebo větší radiátory.

„Pokud chcete výměnu rychlou a jednoduchou, tedy bez větších stavebních zásahů, potřebujete moderní kotel na tuhá paliva – dřevozplynovací na kusové dřevo, nebo automatický na dřevní pelety, nebo plynový kotel,“ doporučuje předseda klastru Česká peleta Vladimír Stupavský.

Je potřeba vyměnit také kamna na chatě, pokud v nich topíme uhlím?

Ne, zákaz se týká výhradně teplovodních kotlů na tuhá paliva. Kamen, sporáků anebo krbů se netýká.