Město Újezd u Brna bylo historicky původně složeno ze tří obcí, a to Újezd, Rychmanov a Šternov. Nejstarší částí je Újezd, Šternov a nejmladší je Rychmanov, kdy po vydání tolerančního patentu se část protestantů přestěhovala z Čech na Moravu. Město prochází také změnou statutu. Původní obec je za Rakouska-Uherska povýšena císařem Františkem Josefem I. dne 15. 9. 1909 na městys. V roce 1952 byly obce sloučeny a teprve dne 14. 12. 2005 byla obec Újezd u Brna povýšena na město, a to Rozhodnutím Parlamentu ČR č. 64.

Ač je město malé, vyznačuje se tím, že se jedná o vinařský kraj, kde je navíc mnoho meruňkových, broskvových stromů, ale i švestek, a tak od vína až po slivovici je o pití postaráno.
Bitva tří císařů, konaná dne 2. 12. 1805, probíhala také na katastru obce Újezd u Brna. Podle některých historiků první výstřely zazněly od Kaple sv. Antonína Paduánského, na úpatí Staré hory, která se svažuje do našeho města. Bitva zanechala hrůznou stopu. Množství padlých vojáků, ale i civilistů, by se dalo počítat desítkami tisíc.

BABSKÉ HODY V ÚJEZDU U BRNA HÝŘÍ NÁDHERNÝMI KROJI.

Nad Újezdem na katastru obce Prace stojí Mohyla Míru. Jde o secesní monument, který má nádhernou expozici vlastní bitvy. Vizualizace bitvy člověka obejme a vyvstane pocit, že návštěvník stojí v centru dění.
Zajímavým mementem je také pomník „Padlým civilistům" v této bitvě, který se nalézá v části města Rychmanov, kde akademický sochař Nikos Armutidis vytvořil pietu v životní velikosti.
Z dalších památníčků, které u nás a v okolí můžete spatřit, to jsou:

Park JUDr. Jana Haluzy JUDr. Jan Haluza byl rodákem Újezdu u Brna a kromě svých ušlechtilých životních postojů v období socialismu se vyznačil tím, že byl osobním trenérem Emila Zátopka.
JUDr. Haluza byl teprve po devadesáti letech městem rehabilitován a stal se čestným občanem města.
Malebný rybník, taktéž v části Rychmanov, má na svém břehu vodníka Toníčka v životní velikosti, který je centrem pravidelných návštěv malých dětí. Hladí jej a čekají, kdy se vrátí do vody za svými „dušičkami".
Památníčků je v okolí víc, ale mají svůj vlastní lokální význam.

VODNÍK TONÍČEK U RYBNÍKA.
Návštěvník Újezdu u Brna by si měl uvědomit, že město je svým způsobem unikátní v tom, že zde byla po desítky let výroba kulis divadelních scén, která proslavila zručnost místních občanů.
Divadelní službu založil pan Josef Máca. Dodnes na něj lidé vzpomínají. Vzpomínají na člověka, který měl podobného ducha jako Tomáš Baťa. Měl však i hluboké sociální cítění. Prožil také vyvlastnění firmy nezatrpkl.
V Újezdu u Brna působí tři církve římskokatolická je největší a dvě malé evangelická a církev československá husitská. Zajímavou historickou stopou je původní potoleranční evangelický hřbitov, který byl převeden do majetku města a městem také opraven.

Spojení není pouze auty, ale i dopravou (IDS JMK) z Brna autobus č. 40 a dále vlak.
Pro zajímavost: „Čestným občanem Újezdu u Brna" jsou také dva bývalí přední politici prezident prof. Ing. Václav Klaus, CSc. a premiér Ing. Jiří Paroubek.


Folklor si místní hýčkají

Jsme hraniční oblastí moravského Slovácka a bodré Hané a na našich krojích a zvycích se to samozřejmě odráží.
Zdejší újezdské „Báby" mají své vlastní hody. Převezmou si od starosty právo a muži v Újezdu u Brna si dva dny říkají: „Nadvláda by byla hrozná."
Hody pro všechny jsou v Újezdu u Brna na Petra a Pavla, jsou krojované, veselé, doprovázené dobrým vínem místní provenience, ale i slivovičkou a meruňkovicí. Konce těchto slavností bývají mlhavé díky výše zmíněnému pití a rannímu kuropění.


A jaké jsou perspektivy a plány města?
Město Újezd u Brna převzalo z majetku vojáků kasárna, ale i podzemní bunkry s obrovským přednáškovým sálem a dva tubusy o délce 45 m a 57 m. Zde vyvstal jasný dotaz: „Co s tím?"


Trable skrze bunkry přetrvávají

Jako vždy se objevili moudří, kteří radili s opoziční pílí „ZBOURAT". Celá stavba, obzvláště v podzemí, je fascinující celek stavebního umění našich lidí. Vždyť do vydolovaného lomu vestavěli podzemní systém malého bludiště za obrovské náklady.


Pár zastupitelů začalo problém řešit, a pokud Pán Bůh dá, ale i Evropská unie, v podzemních tubusech bude sportovní střelnice, dále muzeum válečnictví na území Království českého a Markrabství moravského. Mohyla Míru, která má vydatnou účast kol bitvy u Slavkova, by byla doplněna systémovým muzeem s výše uvedenou tematikou. Nad zemí stojí panelový objekt, který má 40 různých místností, ty by šly využít nejen k sociálním účelům, ale i kulturním účelům.
Pouze pro zajímavost v objektu je také trezor o velikosti 20 m2. Ale nebylo by to v Čechách, kdyby nevznikl problém.
Vojáčci, kteří opustili toto zařízení, se nastěhovali o pár desítek metrů vedle a postavili monumentální radar svítící do kraje kuloidního tvaru a začaly problémy.
Cesta do našeho „vojenského" zařízení je zčásti naše a zčásti vojáků. V rámci utajení tuto cestu vojáci uzavřeli a my 5 6 metrů od této cesty musíme postavit paralelní cestu novou. S tím jsou však ještě velké problémy. Nevím, co je třeba na lesklé kouli, která zírá do kraje, utajit, ale v tichosti jsme rezignovali a máme objekt bez přístupové cesty.


Po více než padesáti letech od tragédie, jsme odhalili památník

Městečko Újezd u Brna v roce 1962 zažilo obrovskou tragédii, o které se v podstatě příliš mnoho nevědělo, protože jak bývalo zvykem, všechna neštěstí se zamlžovala. Dne 10. 10. 1962 vzlétlo letadlo z Bratislavy do Brna, kam však nedoletělo. Narazilo do Staré hory. Místní občané pamětníci vykládají o tom, kde všude byla nalezena lidská těla.
Přesto všechno nevznikl ze strany letecké dopravy ani státní správy pokus místo označit pomníkem.
Teprve dne 29. 5. 2013, za přítomnosti nejen pamětníků letecké katastrofy, ale i pana hejtmana JUDr. Michala Haška, byl odhalen pomník, kde jsem coby starosta města při obřadu konstatoval, že lidé, kteří na místě zahynuli, mohou odpočívat v pokoji.

KAPLE SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO.
Seniorům slouží ve městě dva objekty

Penzion pro seniory a Dům s pečovatelskou službou jsou naše dvě stavby postavené po roce 1989 a dnes za společného úsilí Krajského úřadu Jihomoravského kraje a města Újezd u Brna se zahajuje stavba Domova pro seniory.


Máme novou obřadní síň

Toto nádherné okno do nebe, které lze vidět na přiložené fotografii, je oknem naší nové obřadní síně. Protože kultura není pouze v běžném životě, ale i ve smrti. Proto se Město Újezd u Brna rozhodlo vystavět zcela ze svých zdrojů tuto obřadní síň.
Klubovna pro mládež v parku u koupaliště je zařízení, které v týdnu, ale i v sobotu od 13.00 do 18.00 hodin dává prostor dětem, které jsou samy doma. Děti mohou navštívit klubovnu jak volnočasově zaměřenou, tak je zde také učitel, který je placen městem, dětem pomůže s domácími úkoly a jiným. V klubovně je množství her, ale i dva počítače, záleží však především na tom, proč tam dítě přichází.


Dobrovolné spolky ve městě pomáhají

Ve výčtu těch, kteří našemu městečku pomáhají, je třeba vyzdvihnout činnost některých dobrovolných spolků.
Rybáři již tento samotný termín nutí trochu k po-usmání. Kolik hodin prosedí a kolik musí napřehánět, aby řádně vyjádřili svoji radost nad úlovkem. Naši rybáři se však kromě zádumčivého vysedávání u vody ještě starají o Rychmanovský rybník a udržují celé okolí. Pořádají rybářské závody pro děti i pro dospělé. Sdružení vedou dva lidé, a to zcela nezištně pan Lubomír Kalina a pan Josef Štulík. Za to jim děkujeme.
Hasiči jedno z nejstarších hnutí, které nemá ve světě obdobu, je hnutí dobrovolných hasičů. Ti u nás působí nejenom u ohně, ale i u různých kalamit. Jsou svébytní, ale šikovní. Jsou však také vybaveni na úrovni profesionálních hasičů.
K dispozici mají:
a) novou hasičskou zbrojnici i s klubovnou,
b) nová dvě auta, velký MAN a Dacia Duster 4 x 4,
c) ovšem mají i jeden z nejlepších hasičských oděvů včetně hasičských přístrojů a jiné.
Co tedy zmínit na závěr o Újezdu u Brna?
Městečko je to malé, je jako na dlani, jihomoravské, se stejnými problémy, jaké dnes mají malá města. Jsou tu samozřejmě lidé dobří, jsou tu však i lidé, se kterými se není možno vždy pochlubit.

A co bychom mohli našemu městečku popřát?
Mír, klid a skutečné požehnání.
ThDr. Jan Hradil, Th.D.,
starosta města