ONLINE ROZHOVOR NALEZNETE ZDE

Vynikající český lékař, vysokoškolský pedagog, specialista a chirurg v oboru otorinolaringologie (ORL) a dlouholetý přednosta kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny v Brně.

 

V roce 1973 absolvoval Prof. MUDr. Rom Kostřica lékařskou fakulty tehdejší Univerzity J.E.Purkyně v Brně s červeným diplomem. V roce 1986 ukončil postgraduální studium úspěšnou obhajobou titulu CSc. V letech 1984-1990 působil na Maltě ve funkci přednosty ORL v Nemocnici sv. Lukáše. Po návratu do vlasti nastoupil na kliniku ORL v brněnské Fakultní nemocnici u svaté Anny, kde působil již před svým odjezdem. V roce 1997 vyhrál konkurz na místo přednosty ORL kliniky ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, kde působí doposud. V roce 1998 byl jmenován řádným profesorem pro obor otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.

 

V roce 2006 se stal korespondentem Německé akademie věd pro otolaryngologii a o rok později získal ocenění Rakouské společnosti pro otolaryngologii. Rom Kostřica přednáší a zkouší otolaryngologii na lékařské fakultě Masarykovy Univerzity a je dlouholetým členem zkušební komise pro udělování atestací z oboru ORL. V rámci vědeckovýzkumné činnosti je autorem či spoluautorem 184 vědeckých prací a 228 odborných přednášek v češtině, angličtině a němčině. Je členem Grantové komise IGA, obhájil 13 grantových projektů.

 

Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. se vždy řídil názorem, že se problémy mají řešit, ne od nich utíkat. Dlouhodobě vnímá, že život v centru Brna jeho obyvatelům znesnadňují komplikace v podobě vysokých cen nájmů, nedokončené privatizace bytů, neutěšené situace s parkováním, rušení nočního klidu a mnoha dalších. Jeho dosavadní profesní i osobní život je důkazem, že se o své blízké vždy postaral. Rodinu, pacienty, sousedy. Ať už v roli lékaře nebo městského zastupitele, můžeme si být jistí, že pohlídá, aby městská část Brno-střed poskytla svým obyvatelům takové podmínky pro život, jaké si zaslouží.

Tento online rozhovor je komerční produkt. Nejedná se o redakční obsah