close Chováme se odpovědně. info Zdroj: DENÍK zoom_in Co si představujete pod pojmem společensky odpovědné chování a jak je naplňujete?
Podle mě jde o jednání, které společnost v rámci svých zákonných norem a naše okolí z hlediska zvyklostí a morálky očekává. Od obchodní společnosti se očekává splnění zákonných povinností, závazků vůči zákazníkům , vytváření optimálních podmínek pro práci zaměstnancům a ohleduplnost vůči prostředí, ve kterém pracuje. V neposlední řadě se rovněž očekává určitá míra solidarity s lidmi, kteří potřebují pomoc. Domnívám se, že tato očekávání beze zbytku naplňujeme.

Myslíte také na své zaměstnance? Můžete zmínit konkrétní příklady benefitů, které jim poskytujete?
Na jedné straně vyžadujeme poctivé profesionální výkony, na druhé straně jsme povinni je odpovídajícím způsobem odměnit. Mimo tuto povinnost však motivujeme zaměstnance i benefity. Kromě stravenek organizujeme řadu společenských a sportovních celofiremních akcí, do kterých zapojujeme i naše rodiny. Zároveň se jako tým účastníme i akcí organizovaných jinými subjekty a i zde sklízíme úspěchy. K oddechu nabízíme zaměstnancům pobyt v rekreačním areálu Nemojanský mlýn. Jako novinku jim hodláme v roce 2018 nabídnout program Benefit Plus, který jim umožní využívat nákupních slev u našich partnerských společností. Jsem přesvědčen, že dáváme zřetelně najevo, jak jsou pro nás naši zaměstnanci na všech postech důležití, neboť systém činnosti společnosti je založen na týmové práci. Od zaměstnanců na oplátku přichází loajalita, pracovní nasazení a pocit sounáležitosti s firmou.

Zvyšujete také odbornost svých zaměstnanců? 
Kvalifikovaná práce je základem úspěchu. Bez zvyšování profesionální úrovně našich zaměstnanců bychom si nemohli udržet naše místo na trhu. Proto jsou pravidelná profesní školení, odborná příprava a pracovní výcvik, zejména při práci s novými technologiemi a materiály, trvalou součástí naší práce. Profesní růst vyžadujeme po všech zaměstnancích, takže se například TH pracovníci musí zdokolnalovat v IT dovednostech, aby mohli pracovat s moderním řídícím programem. Zde musím vzpomenout, že STAVEBNÍ FIRMA PLUS je držitelem certifikátu managementu kvality.

Co musí uchazeč o práci ve vaší společnosti splňovat? 
Především musím konstatovat, že dobrých pracovníků, zejména řemeslníků, je na pracovním trhu velmi málo. Přesto klademe na uchazeče značné nároky. Samozřejmostí musí být odborné schopnosti a dovednosti. Vedle toho však požadujeme i kvalitní morální a povahové vlastnosti, protože pracujeme v týmu a je potřeba, aby každý pracovník do týmu zapadal. Za takové situace je naší snahou ve spolupráci s učilišti a školami najít naše budoucí řemeslníky už tam a nabídnout jim práci v našem kolektivu s mnoha dalšími výhodami.

Sídlíte v Hodoníně, vaše působnost je ale daleko širší… 
Těžiště našich prací je opravdu na Hodonínsku. Plyne to z toho, že ze 170 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru je většina místních a my jako rodinná firma chceme v tomto regionu zůstat i nadále. Přesto je skutečností, že se náš akční rádius rozšiřuje. Jednak pracuje pro významné partnery naše organizační složka na Slovensku, jednak jsme rozšířili působnost na Břeclavsko a Mikulovsko, kde přináší první výsledky navázaná úzká spolupráce s VHS Břeclav. Mimo to ovšem realizujeme jednotlivé zakázky i mimo náš region, na což jsme jako firma i jako zaměstnanci připraveni.

Soustředíte se spíše na veřejný sektor a velké zakázky, nebo spíše na menší koncové klienty? 
Nemáme důvod je rozlišovat. Pouze reagujeme na zájem o naši práci a ten je větší ze strany soukromých investorů. Rozdíl mezi malými a velkými zakázkami je pouze v tom, že velké stavby vyžadují velké nasazení lidí i techniky, ale všechny je třeba provést stejně zodpovědně a se stejnou péčí o zákazníka. Na toho se soustředíme a i proto jsme například vytvořili program FULL SERVIS, ve kterém nabízíme komplexní služby od úvodní konzultace, tvorby studie a projednání investičního záměru s úřady přes zpracování projektové dokumentace, vyřízení vyjádření a povolení, až po samotnou realizaci stavby a její kolaudaci. Tím ale naše práce nekončí, neboť poskytujeme následný stavební servis a samozřejmě servis záruční a pozáruční. Chceme tím klientovi nabídnout převzetí administrativní zátěže, jistotu pevné ceny, kvalitního díla a servisních služeb od jediného partnera.

Pomáhá STAVEBNÍ FIRMA PLUS i těm, kteří pomoc potřebují? 
Naši pomoc dlouhodobě směrujeme především tam, kde ji potřebují děti nebo hendikepovaní občané a jejich organizace, nebo do sportu a kultury. Zároveň se na nás obrací s žádostmi o pomoc jednotlivci, obce nebo spolky a organizace jako například dobrovolní hasiči. Všem se snažíme vyjít vstříc a s hrdostí musím říct, že pomoc nabízejí i naši jednotliví pracovníci, třeba prostřednictvím projektu Dobrý anděl. Abychom i tuto činnost rozumně koordinovali, založili jsme projekt POMÁHÁME S PLUSEM. V něm chceme cíleně pomáhat těm nejpotřebnějším a jednou z jeho součástí je i stejnojmenná veřejná sbírka. Přispívat může každý. Shromážděné prostředky zdvojnásobíme a použijeme na stanovený účel.

Kde vidíte budoucnost vaší firmy? 
Pokud se nám bude i nadále dařit držet kvalitu a komplexnost služeb, věřím, že si udržíme naši pozici na trhu i v budoucnosti. Naším cílem je silná rodinná firma, poskytující svým partnerům jistotu a zaměstnancům stabilní zaměstnání. Proto není naší ambicí dále růst, ale zaměřit se na zdokonalení systému řízení a kontroly a zvyšování kvality práce.