Nad slavným moravským oddílem se stahují pověstná mračna… „Před osmy lety jsme měli elán, optimismus a finanční zázemí. Bez ohledu na počáteční úspěchy se nám nepodařilo splnit naše cíle, což vedlo k trvalému odlivu sponzorů, partnerů, zájmu veřejnosti a fanoušků. Celosvětová finanční krize tohle vše jen umocnila,“ stojí v úvodu prohlášení Romana a Stanislava Prosových.

Majitelé čtrnáctého celku druhé fotbalové ligy nyní vypracovali projekt, který umožní převod jejich sedmdesátiprocentního obchodního podílu do sdružení s názvem Záchrana Zbrojovky.

Onderka i Hašek

Pozici správců Prosové nabízejí osobnostem, jako jsou brněnský primátor Roman Onderka, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, senátor Stanislav Juránek, brněnský radní Pavel Blažek nebo právník Roman Vaňek, předseda družstva fanoušků Věříme Zbrojovce.

„Za jejich dohledu a s pomocí veřejnosti vytvoříme čitelné a transparentní vlastnictví Zbrojovky Brno, v jehož řídících a kontrolních orgánech budou ti, které si sami prostřednictvím jmenovaných osob vyberete. Umožní to všem potenciálním partnerům investovat své prostředky a mít jistotu, že budou smysluplně vynaloženy. Pokud se projekt podaří zrealizovat, předáme náš akciový podíl tomuto sdružení,“ píše se dále v prohlášení.

V současnosti čekají hráči a trenéři klubu už od září na výplaty, arbitrážní komise svazu zastavila Brnu přestupy a sužují jej další několikamilionové dluhy. „Situace Zbrojovky je vážná a z dlouhodobého hlediska ve stávající formě neudržitelná, přesto stále řešitelná. Pokud však neproběhne zásadní změna, podáme návrh na insolvenční řízení a ukončíme chod fotbalového klubu, který nikoho nezajímá. My jsme již všechny možnosti vyčerpali,“ vzkázali bratři Prosové.

Ačkoliv se dlouho spekulovalo o potenciálních kupcích klubu, žádný se patrně nenašel. A pokud nevyjde akce Záchrana Zbrojovky, klub s téměř stoletou tradicí zanikne.

PROHLÁŠENÍ ROMANA A STANISLAVA PROSOVÝCH

Vážení představitelé města Brna, Jihomoravského kraje, Brňané a příznivci Zbrojovky

My, stávající vlastníci FCZ, stojíme v těchto dnech před klíčovým rozhodnutím zachování existence našeho fotbalového klubu.

Před osmi lety jsme investovali nemalé finanční prostředky v naději, že se nám podaří docílit výrazných úspěchů sportovních, ekonomických a s tím i spojeným návratem za Lužánky.

Měli jsme elán, optimismus a finanční zázemí. Bez ohledu na počáteční úspěchy se nám tento cíl splnit nepodařilo, což vedlo k trvalému odlivu sponzorů, partnerů, zájmu veřejnosti a fanoušků. Globální finanční krize tohle vše jen umocnila.

Dospěli jsme k jednoznačnému závěru, že v českých a zejména brněnských podmínkách, pokud pomineme vlastnictví klubu velmi movitými vlastníky, je jediným udržitelným modelem veřejné vlastnictví klubu, které by právě v tomto kontextu mělo svůj smysl a racionální opodstatnění.

Rozhodli jsme se zpracovat záchranný projekt, který umožní převod 70 % obchodního podílu do sdružení s názvem Záchrana Zbrojovky.

Pozici gestorů projektu nabízíme osobnostem vám dobře známým, a to primátorovi statutárního města Brna Mgr. Romanu Onderkovi, hejtmanovi Jihomoravského kraje JUDr. Michalu Haškovi, senátorovi Ing. Stanislavu Juránkovi, JUDr. Pavlu Blažkovi, Ph.D., a JUDr. Romanu Vaňkovi, předsedovi družstva Věříme Zbrojovce.

Za jejich dohledu a s pomocí veřejnosti vytvoříme čitelné a transparentní vlastnictví FCZ, v jehož řídících a kontrolních orgánech budou ti, které si sami prostřednictvím již jmenovaných osob vyberete. Umožní to všem potenciálním partnerům investovat své prostředky a mít jistotu, že budou smysluplně vynaloženy. Pokud se projekt podaří zrealizovat, předáme náš akciový podíl tomuto družstvu.

Situace FCZ je vážná a z dlouhodobého hlediska je ve stávající formě neudržitelná, ale stále řešitelná. Pokud neproběhne zásadní změna, podáme návrh na insolvenční řízení a ukončíme chod fotbalového klubu, který nikoho nezajímá. My jsme již všechny možnosti vyčerpali.

Roman a Stanislav Prosovi