Galerie: Anketa Strom roku 2012 brno

Lípa z Novodvorské aleje ve Vavřinci na Blanensku vyhrála titul Strom roku 2012 v České republice. Anketu Strom roku 2012 vyhrála Lípa z Novodvorské aleje ve Vavřinci na Blanensku. Anketu Strom roku 2012 vyhrála Lípa z Novodvorské aleje ve Vavřinci na Blanensku. Anketu Strom roku 2012 vyhrála Lípa z Novodvorské aleje ve Vavřinci na Blanensku. Anketu Strom roku 2012 vyhrála Lípa z Novodvorské aleje ve Vavřinci na Blanensku. Anketu Strom roku 2012 vyhrála Lípa z Novodvorské aleje ve Vavřinci na Blanensku. Anketu Strom roku 2012 vyhrála Lípa z Novodvorské aleje ve Vavřinci na Blanensku. Anketu Strom roku 2012 vyhrála Lípa z Novodvorské aleje ve Vavřinci na Blanensku. Anketu Strom roku 2012 vyhrála Lípa z Novodvorské aleje ve Vavřinci na Blanensku.