Galerie: Biskup na Petrově požehnal koledníkům. Začala Tříkrálová sbírka