Galerie: Brno příroda Santon Velatická stráň

Západ Slunce nad Santonem a kaplí Panny Marie Sněžné. Divizna brunátná z čeledi krtičníkovité na Santonu. Normálně kvete v květnu. Je ohroženým a chráněným druhem a ta barva nemá mezi diviznami obdoby. Opletka čínská takto opletla borovici na Santonu. Pohled z Horký u Podolí na Podolí. Len rakouský z čeledi lnovité patří mezi druhy Červeného seznamu. Obvykle kvete v červnu. Zvonek klubkatý na Stránské skále. Čilimník řezenský z čeledi bobovité patří mezi druhy Červeného seznamu. Pohledy ze Stránské skály na Brno jsou poněkud industriální. Stránskou skálu znal už homo erectus, neandrtálci a od počátku i člověk moderní. Kozinec vičencovitý z čeledi bobovité je též chráněným druhem a kvete v červnu, tedy obvykle. Kozinec vičencovitý. Kozinec vičencovitý. Len rakouský. Pohled z Horky na Bedřichovice. Horka je nádhernou slepencovou skálou. Len rakouský. Horka. Zvonek moravský z čeledi zvonkovité je též chráněným druhem. Zvonek moravský. Kříž a Žuráň. Žuráň je místem, odkud Napoleon řídil počáteční fázi bitvy u Slavkova. Pohled ze Žuráně. Pohled ze Žuráně na Pozořice. Pohled z Vinohradu. Pohled z Vinohradu na Pálavu. Santon. Kaple Panny Marie Sněžné. Divizna brunátná. Divizna brunátná. Pohled ze Santonu. Pohled na Pálavu. Divizna brunátná. Santon hájil v bitvě u Slavkova V. armádní sbor maršála Jeana Lannese, tedy levé křídlo Velké armády. Název Santon získal kopec od francouzských vojáků, kterým připomínal stejnojmenný kopec v Egyptě. Velatická slepencová stráň a hřeby pobitý kříž na jejím vrcholu. Divizna brunátná. Rozrazil klasnatý z čeledi jitrocelovité patří mezi druhy Červeného seznamu. Velatická slepencová stráň. Pohled z Velatické stráně na Velatice. Mnozí věří, že je Santon uměle navršenou pyramidou, leč má takto skalnaté jádro. Kaple Panny Marie Sněžné. Západ Slunce nad Brnem.