Galerie: Dělníci našli na hvězdárně v Brně unikátní hraniční kameny

Obnovený kámen STB (Stadt Brünn) z roku 1850. Budova prachárny č. 4 na Kraví hoře v místech dnešní hvězdárny. Schematický plán území města Brna po jeho rozšíření v roce 1850. Na mapě je zřetelná bývalá rozloha katastru Křížovníků a označen roh s nalezeným kamenem Stadt Brünn. Katastrální plán Žabovřesk z roku 1826 s hraničním kamenem u budoucí hvězdárny. Katastrální plán Žabovřesk z roku 1826 s detailem na hraničním kámen u budoucí hvězdárny. Mylně je zde označen A.F.Z. 1814, ve výřezu mladší mapy je už správně popsán (1)811. Viditelný půdorys stavby představuje již neexistující prachárnu č. 4. Katastrální plán Žabovřesk z roku 1826 s modře označeným umístěním hraničního kamene a červeně vyznačeným půdorysem dnešního komplexu budov hvězdárny. Obnovený hraničník rozhraní katastru Křížovníků z roku 1811.