Vizualizace podoby nového pavilonu domova důchodců v Zastávce.

Autor: JMK