1/1

Vizualizace podoby nového pavilonu domova důchodců v Zastávce.

Vizualizace podoby nového pavilonu domova důchodců v Zastávce.

Zdroj: JMK