Galerie: Havárie vody zkomplikovala ve čtvrtek ráno dopravu na mimoúrovňové křižovatce ulice Hlinky.