Galerie: Lužní lesy jako přírodní laboratoř: dominanta krajiny zkoumá dopady změn klimatu