Galerie: Zvířata spolupracují. Podívejte se

Opice čistí kožich kopytníkovi. Symbióza mezi mořskými sasankami a rybkami zvanými "klaun". Symbióza. Ptáci se nasytí a jelen se zbaví parazitů. Mezidruhová spolupráce. Symbióza. Slon se zbaví nepříjemných parazitů a ptáci se nasytí. Mezidruhové přátelství Mezidruhová spolupráce. Kojot loví společně s jezevcem. Muréna. Ta loví společně s kanicem. . Muréna napadá nebohé rybky v úkrytu a vyhání je ven. Kanic pak prudce vyrazí za plovoucí kořistí a chytí ji. Kojot. Na lov často vyráží společně s jezevcem. V symbióze žije dokonce tarantule a jeden druh kolumbijské žáby. Sdílejí spolu dokonce jedno obydlí. Mravenci si spolu staví obydlí i shánějí potravu. Mezidruhové přátelství Mezidruhové přátelství Mezidruhové přátelství Mezidruhové přátelství Mezidruhové přátelství Mezidruhové přátelství