Galerie: Památky, které uspěly v soutěži o nejlépe opravenou stavbu

Sochy sv. Aloise z Gonzagy a sv. Josefa před kostelem sv. Josefa v Jevišovicích se umístily na třetím místě v kategorii výtvarná umění. Křížová cesta v Rosicích. Boží muka v Horních Kounicích. Fara ve Vranově nad Dyjí. Poklona v Žeroticích. Sochy sv. Aloise z Gonzagy a sv. Josefa před kostelem sv. Josefa v Jevišovicích. Měšťanský dům ulici Alfonse Muchy v Mikulově. Věž kostela sv. Václava v Mikulově skončila na 3. místě. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Pozořicích se umístil na 2. místě. Fara ve Vranově nad Dyjí vyhrála 1. místo. Měšťanský dům v ulici Alfonse Muchy v Mikulově se umístil na 2. místě v kategorii necírkevních staveb. Varna pivovaru ve Znojmě  vyhrála kategorii ostatních velkých staveb. Boží muka v Horních Kounicích vyhrály v kategorii drobné stavby. Obrazy apoštolů Bartoloměje, Jakuba Menšího, Matouše a Tomáše v kostele Nejsvětější Trojice v Brně se umístily na druhém místě v kategorii výtvarná umění. Křížová cesta v Rosicích se umístila na čtvrtém místě v kategorii výtvarné umění. Poklona v Žeroticích se umístila na druhém místě v kategorii drobné stavby. Varhany v loretánské kapli při minoritském klášteře sv. Janů v Brně zvítězily v kategorii díla výtvarného umění.