Galerie: Přilbice, pítka, nádoby. Manželé Hluštíkovi sochají předměty do zahrady