Galerie: Stáří rotundy na Starém Brně? Zkoumání prkna mělo nečekaný výsledek

Archeologická komise na výzkumu v klášteře v roce 1979 v čele s objevitelem velkomoravských staveb v Mikulčicích akademikem Josefem Poulíkem. V té době se teorie o velkomoravském stáří rotundy na Starém Brně vážně diskutovala. Nálezy z hrobů kolem rotundy Panny Marie – záušnice a sekera. Tato zbraň má naprosto typický tvar sekery-bradatice z velkomoravského období. Hypotetická rekonstrukce hradu Brno v 11. století. Sídlo se skládalo ze tří samostatných opevněných celků. Centrální částí byla akropole na dnešním Mendlově náměstí, na kterou navazovalo severní předhradí s rotundou Panny Marie v areálu budoucího starobrn Pracovní snímek ze 70. let 20. století. Brigádníci na výzkumu diskutují s historikem muzea Bohumilem Samkem. Relikt prkna podlahy apsidy rotundy krátce po objevu v roce 1979. Relikt prkna podlahy apsidy rotundy krátce po objevu v roce 1979. Odkryté základy rotundy ve Starobrněnském klášteře obestavěné zdivem mladších fází kostela Panny Marie. Prostor hlavní lodi a apsidy rotundy při snižování terénu. Na hliněném profilu je zřetelný pás uhlíků z prkna podlahy kostela.