Galerie: Tři králové projeli centrem města na velbloudech. Klaněli se Ježíškovi