Galerie: Václav a Václav. V Havlově uličce přibylo srdce se jménem Klause