StarDance …když hvězdy tančí. Už jedenáctá řada nabízí opět napínavý souboj 10 párů, složených z profesionálního tanečníka a populární osobnosti, a dá se očekávat, že se zase stane jedním z nejsledovanějších pořadů podzimu. Diváky baví pozorovat, jak se z některých amatérů stávají profíci, a naopak jiní se kroky a ladné pohyby prostě nenaučí. Přitahují i hudba, róby, elegance. Na tanec je prostě radost se i jen dívat.

Nemá ale smysl si o sobotních večerech říkat: „Hm, já tančit neumím, tohle bych nedokázal(a)…“ Tanec má mnoho podob, a dá se říct, že ho umíme všichni. Stačí jen poslouchat hudbu a začít se pohybovat do jejích rytmů. Jakkoli, spontánně, bez zábran, bez obav, jak vypadáme. Klidně doma, o samotě, během vaření nebo úklidu. Tanec totiž doslova léčí.

Vedoucí tanečních kurzů se shodují, že  kdo se chce naučit tančit, tak se to určitě naučí
Tanec je i pro dřeváky, pomohou kurzy či videa

„Tanec nejenže posiluje, protahuje, regeneruje jednotlivé části těla, dá se jím zhubnout a úžasně tvarovat postava, ale působí i na duševní stránku každého z nás. Vylučují se při něm endorfiny – hormony štěstí, které jsou tak důležité pro navození šťastné nálady, a tak se ta špatná ztrácí při prvním tanečním kroku,“ říká Mgr. Lenka Ottová.

Je zakladatelkou a majitelkou tanečního studia Dance Perfect, které příští rok oslaví 30 let existence. Jeho nejrůznějšími kurzy pro dospělé i děti, od klasických po nejmodernější taneční styly, ale i průpravou pro nejmenší od dvou let, prošly tisíce zájemců.

„Jistěže to na začátku hned každému nejde, ale co na tom. Při pravidelné docházce vás uspokojuje pocit neustálého zlepšování, a zároveň fakt, že jste překonali sami sebe a něco dokázali,“ líčí zkušenosti z vedení kurzů lektorka a choreografka, která nyní vyučuje contemporary dance.

„Tanec je úžasný v tom, že má určitou duševní nadstavbu a dává velký prostor fantazii. Musíte při něm vždy zapojit mozek, což je pro každého z nás velmi důležité. Při odchodu z lekce máte pocit, že jste posílili nejen své tělo, ale i duši,“ pokračuje Lenka Ottová nadšeně v popisu, proč je dobré se do tance pustit.

Její slova potvrzuje britský psycholog Peter Lovatt, přezdívaný dr. Dance. V knize Dance Psychology vysvětluje, proč tanec vyplavuje více endorfinů a více redukuje stresový hormon kortizol než jakýkoli jiný pohyb. „Je to tím, že se během něj zapojují emocionální centra v mozku a mnoho lidí zažívá během tance emocionální uvolnění. Jsou to být pocity štěstí, ale také smutku, které mohou některé přivést až k pláči. Je to katarze,“ píše odborník.

Na tanci vyzdvihuje mimo jiné i fakt, že jde o skvělý způsob, jak získat celoživotní přátele. A ve StarDance vidíme, že také životní partnery – roky už jsou spolu soutěžní dvojice Marie Doležalová a Marek Zelinka, Anna Polívková a Michal Kurtiš. Také Lenka Ottová se se svým mužem seznámila při společenském tanci…

Pomáhá lidem s depresí

Výčet pozitivních účinků tance na náš život tím nekončí. „Nejnovější studie dokonce potvrdila, že tanec je výborným cvičením i pro seniory a působí jako ‚mentální posilovna‘, podporuje funkce mozku, vylepšuje například rovnováhu, koordinaci a prostorovou orientaci,“ vypočítává Lenka Ottová, která se smíchem dodává, že pro ni je tanec „náplň života, relaxace, prostě všechno“.

Výzkumů o tanci je spousta. Například odborníci z univerzit v Yorku a v Sheffieldu pustili skupině na pět minut hudbu. Lidé si mohli vybrat ze tří možností: jen sedět a poslouchat, jezdit na rotopedu, nebo tančit. Kognitivní úkoly, které všichni dostali před zapnutím hudby, výrazně lépe vyřešili ti, co tančili. Navíc se jim velmi zlepšila nálada.

Kamil Kutina, vrchní destilatér pálenice
Kvasu zdar. Na co si dát pozor, aby se z pálenky nestala čistá hrůza

Německá studie z roku 2007 zase ukázala, že u pacientů trpících depresí, kteří tančili v rámci léčby, došlo k většímu zlepšení než u „netanečníků“. Peter Lovatt se účastnil práce o tanci a Parkinsonově chorobě, která prokázala zlepšení nálady po 10 tanečních hodinách, které přetrvávalo i nějakou dobu po ukončení experimentu.

Psycholog v rozhovoru pro web Královské baletní školy v Londýně, kde přednáší, osvětlil, jak se on sám k tanci dostal: „Nesnášel jsem čtení a psaní ve škole. Cítil jsem se špatně, až poníženě, když nás učili a zkoušeli prostřednictvím písemného projevu. Byl jsem úzkostlivý, bál jsem se selhání, cítil jsem se hloupý.

Ve škole ale fungovala taneční skupina, do níž jsem se přihlásil. Když jsem tancoval, cítil jsem se úplně jinak. Začal jsem být pozitivnější, zvedlo se mé sebevědomí, navázal jsem dobré vztahy s ostatními tanečníky, a když jsem se naučil kroky, cítil jsem se tak hrdý! Moje psychika se díky tanci změnila.“

U terapeuta nemusíte jen mluvit

Sílu tance využívá ve své práci MA et Mgr. Martina Vávrová, tanečně pohybová terapeutka a krizová interventka.

„Tanečně pohybová terapie je psychoterapeutický směr zaměřený na tělo. Pod tancem si můžeme představit jakýkoliv pohyb, který se odehrává mezi terapeutem a klientem a jeho cílem je komunikace či vyjádření sebe sama. Není tedy důležité, jak pohyb vypadá. Je důležité, co pro daného člověka tanec znamená nebo jak se u tance cítí, co prožívá,“ vysvětluje, co obnáší tato kreativní terapie.

Pohyb a tanec totiž podle jejích slov může budovat způsoby komunikace tam, kde slova nestačí nebo není možné je vyslovit. „Může tak sloužit k sebepoznání a rozvoji sebe sama, k pochopení svých prožitků, jako způsob sebevyjádření i uvolnění, k posílení sebevědomí, přijetí svého těla takového, jaké je,“ vyjmenovává Martina Vávrová a dodává, že tanečně pohybová terapie je vhodná pro lidi s psychickými obtížemi – například při úzkostech a depresích.

Využívá se také u osob s poruchami příjmu potravy, trpících závislostí, nebo těch, co zažili trauma. „Je vhodná pro ty, kteří se nedovedou vyjádřit, ať to jsou děti, senioři, či lidé s mentálním postižením, stejně tak pro jedince, kteří prožívají své trápení na fyzické úrovni – třeba pro lidi s fyzickým postižením, nebo zažívající chronické bolesti,“ pokračuje ve výčtu s tím, že využití je opravdu široké.

Terapie může být individuální, nebo skupinová. „V případě individuální terapie je možné jít více do hloubky, zaměřit se na konkrétního člověka, kdežto ve skupinové si naopak klienti mohou zažít sami sebe ve vztazích, cítit sounáležitost, když zažívají stejné obtíže, ale jinak,“ líčí Martina Vávrová s tím, že tuto sounáležitost mohou lidé zakusit, když sdílejí nějaký pohyb či spolu tančí. Na tanec se totiž podle jejích slov můžeme dívat jako na rozhovor beze slov.

Replika Avia BH-1 za letu
Avia. To je krása stoletých křídel, která okouzluje i dnes

Jak dále objasňuje, tanečně pohybový terapeut má výcvik, pravidelnou supervizi, a celoživotně se vzdělává. Martina Vávrová předsedá asociaci Tanter, která o tuto profesi pečuje, mimo jiné nastavuje standardy a sdružuje terapeuty… Tím se tanečně pohybová terapie odlišuje od terapeutického tance, s nímž ji laici někdy zaměňují.

„Terapeutický tanec má často za cíl pomoci uvolnit, povznést, podpořit, lektor však nemusí mít žádné specifické vzdělání. Někdy je součástí terapeutického tance také tvorba vystoupení pro publikum, což u terapie není,“ upozorňuje Martina Vávrová, ale hned dodává, že jak tanečně pohybová terapie, tak terapeutický tanec mají své důležité místo.

Každý tanec může být léčivý

Psychoterapeutka ale také vyzdvihuje pozitivní působení jakéhokoli tance na náš život. „Každý tanec má potenciál, aby byl léčivý, dovedl uvolnit, přinášel radost. Lidé mohou cítit v tanci svobodu. Umožňuje vyjádřit se jinak než slovem, pohybem a s využitím metafory,“ říká a připomíná, že další důležitou součástí tance je zaměření pozornosti k našemu tělu a jeho potřebám.

„Svůj život žijeme v těle, které má svou paměť. Všichni jsme slyšeli o svalové paměti, tělo v sobě nese náš životní příběh, a když tančíme, můžeme jej vyprávět,“ dodává s tím, že když lidé chodí na taneční hodiny a všichni tančí stejné kroky, každý tak činí trošku jinak.

„Někdo má v kroku větší lehkost, někdo ohebnost nebo pevnost. Stejně tak se i každý tanečník cítí trošku jinak. Může se i stát, že člověku například nevyhovuje nějaký tanec, taneční učitel, nebo prostě rád netančí. To je všechno v pořádku, každý je zkrátka jiný,“ formuluje svůj pohled odbornice na lidskou duši, která ráda tančí v profesním i osobním životě téměř denně.

„Tančím s klienty během sezení, když se potřebuju zamyslet nad nějakou prací a hledám jiný pohled, když potřebuju porozumět sama sobě. Tančím taky jen tak, když jsem sama doma a nikdo se nedívá, s rodinou a přáteli. Nejraději mám momenty, když tančím v přírodě a zapomenu na vše jiné, zkrátka jsem v pohybu a jsem pohybem,“ dává inspiraci, kde všude můžeme tančit i my.

Přemýšlí o tom, že by v životě uvítala ještě nějaký tanec. „V minulosti jsem tančila například flamenco, salsu a argentinské tango. Myslím, že se zase vrátím na hodiny salsy,“ usmívá se.

Plásty z plodem se v úle nechávají. Od nakladení vajíčka se včela vylíhne za 21 dní.
Med je zázrak. Češi ho za rok spotřebují kilo, není ale vhodný pro všechny

Výběr můžeme nechat na naší intuici, každý tanec nám totiž může dávat něco jiného. Jak uvádí Peter Lovatt, neexistuje žádný tanec, který by nabízel více psychologických výhod, ale můžeme si vybírat taneční styl podle toho, jak se cítíme a chceme cítit.

„Pokud se budu chtít cítit půvabně a hrdě, zkusím balet, pokud jako intelektuál, vrhnu se na moderní tanec, a jestliže chci být tradiční, okusím lidové tance…“ uvádí ve zmiňovaném rozhovoru psycholog, který by byl pro to, aby tanec stejně jako jiný pohyb mohli lékaři předepisovat.

Ostatně tuto iniciativu podporuje i britské ministerstvo zdravotnictví, které má v plánu zavést v roce 2023 možnost receptů na taneční, sportovní, hudební kurzy, zahradničení a další aktivity pro pacienty s různými chorobami.

Uvidíme, třeba se tak brzy stane i u nás…

Co nabízejí taneční a fitness studia

Nabídka je široká, každý si může vybrat podle toho, co se mu líbí, čeho chce dosáhnout. Kromě nejrůznějších tanečních stylů lze zkusit hodiny na pomezí tance a cvičení.

PortDeBras
Aerobní program, inspirovaný prvky jógy a pilates, který spojuje prvky moderního tance, baletu a posturálního a balančního tréninku. Posiluje a protahuje svaly, zlepšuje koordinaci i pohyblivost kloubů, zvyšuje sílu, rychlost.

Zumba
Spojuje prvky aerobního cvičení a latinskoamerických tanců.

Eva Vohánková z kláštereckého útulku.
Vedoucí útulku v Klášterci: Pejsci se nám nevrací. Pracujeme s lidmi i zvířaty

Total barre
Kombinace prvků pilates, baletu a vytrvalostního tréninku. Na rozdíl od PortDeBras, které také obsahuje baletní prvky, se necvičí v prostoru, ale u baletní tyče. Ta pomáhá udržovat rovnováhu a také zajišťuje, že nedojde k přepínání svalů nesprávným způsobem. V hodinách se využívají i další pomůcky jako flex band, míčky a overball. Zlepšuje držení těla, jeho pružnost, vytrvalost a stabilitu.

Nia
Kardiovaskulární taneční cvičení, které kombinuje prvky tai-či, taekwonda, jógy a tance. Zlepšuje fyzičku a koordinaci.

Baletit se dá v každém věku!
Na primabalerínu to sice už nedotáhnete, ale tento pohyb je vhodný i pro dospělé. Prvky, které se naučíte, lze využít v každém druhu tance. Balet zpevní a protáhne tělo, posílí spoustu svalů, které nejsou při běžných cvičeních aktivovány, podtrhne ženskost.

Pokud jste milovníci Labutího jezera a vážné hudby, klidně se do toho pusťte. Kurzů pro dospělé je čím dál víc, školy si založily např. bývalá sólistka Národního divadla Adéla Pollertová či současná hvězda zlaté kapličky Nikola Márová spolu se svým někdejším tanečním partnerem Michalem Štípou…