Související články čtěte vpravo nahoře

Pozůstalosti literátů Jakuba Demla, Oldřicha Mikuláška, Vítězslava Nezvala, ale i husarské šavle, úlomek z letadla Rastislava Štefánika, uniformy Ludvíka Svobody a maršála Rodiona Malinovského nebo nábytek Stanislava Kostky Neumanna. To vše ukrývají depozitáře a trezory Historického oddělení Moravského zemského muzea v Brně. Celkem oddělení spravuje přes dvě stě tisíc předmětů.

Sbírky nynějšího historického oddělení byly součástí Moravského zemského muzea už od roku 1817, kdy muzeum díky císařskému dekretu Františka I. vzniklo.

Některé části sbírek předalo Moravské zemské muzeum Moravské galerii nebo Muzeu města Brna. „Korpus našich sbírek tvoří z velké části dary od lidí, kteří cítí povinnost zachovat je pro další generace,“ říká vedoucí historického oddělení Jiří Mitáček, který v Moravském zemském muzeu působí jedenáct let. Vedoucím historického oddělení je Mitáček od roku 2004 a specializuje se na církevní a správní dějiny Moravy.

Zbraně i rukopisy

Celkem má oddělení dvanáct pracovníků. Ti působí v několika depozitářích, které o historické fondy pečují. Stěžejní část sbírky je stejně jako historické oddělení na Kapucínském náměstí. Historikové tak mají vše „po ruce“ a práce s historickými předměty je pro ně jednodušší. „Jsou zde mapy, grafiky, plakáty, řády, odznaky, pečetě, pečetidla, sbírkové knihy a tiskoviny. Máme například všechna vydání Rovnosti od prvního čísla z roku 1885, což nemá ani Moravská zemská knihovna,“ uvedl Mitáček.

Dodal, že plakáty nedávno půjčovali na výstavu do Berlína.
Dále se ve čtyřech místnostech v těsné blízkosti Zelného trhu nachází fond varií, což jsou trojrozměrné předměty jako cedule z první republiky, stará rádia nebo kuchyňské potřeby. Depozitáře na Kapucínském náměstí ukrývají také nejucelenější sbírku uniforem v České republice, do níž patří například generálská uniforma Ludvíka Svobody, brněnského rodáka a příslušníka československých legií Miloše Wurma nebo replika uniformy maršála bývalého Sovětského svazu Rodiona Malinovského.

Pancéřové dveře v jedné z místností zase chrání přes sedm set chladných a palných zbraní. „Tyto zbraně jsou většinou zásahem odborníků upraveny tak, aby je někdo nemohl zneuží k původnímu účelu. V této oblasti spolupracujeme s Policií České republiky,“ prozradil Mitáček. Zbraně pocházejí z 16. století i současnosti. „Ty starší už patří archeologickému oddělení,“ dodává s úsměvem Mitáček. Zbraně, uniformy i ostatní předměty jsou uloženy v místnostech bez oken nebo trvale zatemněných prostorách, restaurátoři a konzervátoři v nich pravidelně sledují kolísání vlhkosti.

O další sbírkové fondy Historického oddělení pečuje Moravské zemské muzeum na zámku v Budišově, na Starém zámku v Jevišovicích nebo na Pracovišti dějin literatury v brněnské Hviezdoslavově ulici, kde jsou hlavně pozůstalosti historiků a literátů Jakuba Demla, Oldřicha Mikuláška, Vítězslava Nezvala a z části i Karla Hynka Máchy nebo Boženy Němcové. K literárně­historickým a unikátním předmětům patří rukopis bratří Mrštíků Maryša nebo rukopis prvotiny Vítězslava Nezvala Most.
Nově se historické oddělení může pochlubit výtiskem Lutherovy bible, k výjimečným patří také malovaná truhla na osobní předměty příslušníka vojenského letectva britských ozbrojených sil R. A. F., řád Bílého lva nebo úlomek z letadla, v němž v květnu roku 1919 zahynul slovenský politik Milan Rastislav Štefánik.

Nejdražším obrazem ve sbírce, jehož hodnotu Mitáček vyčíslil na sedmimístnou cifru, je dílo Antonína Slavíčka zachycující řečníka na dělnickém hnutí. Zajímavým je také jeden z prvních obrazů Zdeňka Buriana, který na plátně zachytil svého velitele.
Nedílnou součástí historického oddělení, kde je i jediná stálá expozice v Památníku Bible Kralické v Kralicích nad Oslavou, kde jsou cenné kralické tisky, jenž patří ke světovým unikátům. „Expozice návštěvníkům přibližuje působení bratrské tiskárny. Ta je nahlížena z pohledu jejího významu pro pedagogickou činnost, působení Jednoty bratrské i s ohledem na nezastupitelnou roli v tiskařském řemesle,“ uvedla mluvčí Moravského zemského muzea Eva Pánková.

Životní osudy

Vedle originálních dokladů tiskařského řemesla, literek a drobných pomůcek objevených při archeologickém průzkumu tvrziště je v památníku k zhlédnutí rekonstrukce funkčního tiskařského lisu, na kterém se zhotovovují faksimile neboli napodobeniny originálů některých stran kralických tisků. Výstavní prostory neopomíjí ani historii Kralic nad Oslavou a upozorňují na nové tradice a památky kralických tiskařů.

Nově Památník Bible Kralické připravuje novou expozici nazvanou Labyrint života Jana Amose, která návštěvníky provede životem teologa, filozofa a pedagoga Jana Amose Komenského. „Výstava poukáže na jeho život a dílo při cestě z jihu Moravy do Panthenonu evropských velikánů. Málokdo třeba ví, že Komenský se osobně setka s René Descartesem nebo že jej jako protestanta při zakládání Francouzské akademie osobně pozval kardinál Richelieu!“ uvedl Mitáček.

Z výstavních počinů historického oddělení nedávno zaujaly především Léta zkázy a naděje, Brněnské jaro 1945, Morava v boji proti fašismu nebo Kde oblaka bílá plují. K některým z nich muzeum vydalo úspěšné publikace, několik dotisků si vyžádala například kniha Vládci Moravy. V nejbližší době připravuje historické oddělení ve spolupráci s odděleními dalšími výstavu o Moravském krasu nebo projekt Poklady Moravy v pražském Národním muzeu.

Těšit se Brňané mohou také na další přednáškové cykly, mezi nimiž se po Novém roce objeví Morava ve středověku. Soustavně Historické oddělení usiluje o novou expozici pro výstavu Moderní dějiny Evropy 1848 až 1989, o kterou projevuje zájem stále více škol a pedagogů.