Od historické perspektivy domu až k současnosti domu obrací pozornost výstava v prostorách na Malinovském náměstí nazvaná Tady a Teď! od Jany Písaříkové a Mariky Svobodové. "Vychází z potřeby napojit se na místní uměleckou komunitu a poskytnout jí prostor pro společnou prezentaci. Jedním z impulzů ke vzniku výstavy byla potřeba zmapovat situaci současné brněnské umělecké scény. Přestože si výstava neklade nároky na úplnost, staví na otevřeném principu a zahrnuje širokou škálu umělců a umělkyň, která vznikala skrze návštěvy kurátorek v jednotlivých ateliérech," popsala za Dům umění Anna Kvášová.

Druhá výstava prezentuje klub Mladých přátel výtvarného umění (1960–1995) od kurátorek Mariky Svobodové a Jany Vránové. Návštěvníci ji po rozvolnění uvidí v Domě pánů z Kunštátu. "Sdružení Mladí přítelé výtvarného umění pracovalo zcela novým způsobem se zapojením diváka do galerijního provozu a s jeho aktivní účastí na pestře připraveném programu, který zahrnoval přednášky, návštěvy ateliérů, zájezdy, taneční večery, exkurze. Polooficiální program sdružení, zaměřený na mladé lidi, neměl v tehdejším Československu obdoby," popsala Kvášová.

Ukázky obou výstav lidé uvidí na stránkách Domu umění. "Na své diváky ale budou trpělivě čekat, neboť bez návštěv a setkávání by jejich konání nemělo smysl," uvedla Kvášová.