Historici už společně vydali tři podobné knihy. Třeba Brno nacistické provedlo čtenáře městem v době druhé světové války a okamžitě se vyprodalo. K napsání podobné knihy mapující sovětskou okupaci města autory inspirovalo právě padesáté výročí pohnutých událostí. Podobné knihy jsou výjimečné. „Popisu událostí let 1968 a 1969 se již dříve věnoval historik Jan Břečka, který má na tomto poli obrovské zásluhy. Podobný průvodce, jako je ten náš, ale nikdy nevyšel,“ říká Konečný.

Kniha se nevěnuje jen přímo srpnové okupaci a demonstracím. „Zahrnujeme také místa spojená s Pražským jarem či místa nepokojů po smrti Jana Palacha,“ upozorňuje Brummer.

Na knize autoři pracovali rok. Kromě fotografií z archivů sháněli také snímky od pamětníků. I ty se do knihy dostaly. Při jejím zpracování se i autoři dovídali zajímavosti, o kterých do té doby netušili. „V době politického uvolnění byly třeba na ústředním hřbitově objevené urny s pozůstatky lidí popravených v padesátých letech,“ vypráví Konečný.