Životní osud posledního biskupa Jednoty bratrské, českého filozofa, pedagoga a spisovatele Jana Amose Komenského byl víc než pohnutý. Byl donucen opustit Fulnek, kvůli nepřijetí katolické víry se musel rok skrývat. Hned poté mu zemřela žena a dvě děti. Roku 1656 Komenskému v polském Lešně shořel nejen majetek, ale hlavně cenné rukopisy a Českolatinský slovník, na kterém pracoval celý život.

Životní pouť tohoto velikána české historie, ale také významných osobností, s nimiž se Jan Amos Komenský setkal, přibližuje nová stálá expozice Moravského zemského muzea. V Kralicích nad Oslavou ji dnes zahájí koncert a čtení z Kralické bible.

„Výstavu Labyrint života Jana Amose Komenského jsme věnovali 430. výročí, které letos uplynulo od vydání prvního dílu Kralické bible. Kromě Komenského života se návštěvníci seznámí s významnými evropskými osobnostmi 16. a 17. století, které jeho život ovlivnily,“ přiblížil expozici spoluautor výstavy a vedoucí historického oddělení Moravského zemského muzea Jiří Mitáček.

Osudová setkání

K těm, kteří život Jana Amose Komenského ovlivnili, patřili například filozof René Descartes, ministr Jean Armand du Plessis známý jako kardinál Richelieu, kněz Bohuslav Balbín, malíř Rembrandt van Rijn nebo švédská královna z dynastie Vasovců Kristina Augusta.

„S Descartesem se Komenský střetl v debatě o přístupech racionalismu a sensualismu. Racionalisté Komenskému vytýkali jeho víru v proroctví a zjevení. Richelieu jej zase pozval na pařížskou Akademii věd a umění, kterou v roce 1641 založil. Komenský se však zdráhal vydat do katolické Francie a nakonec nepřijel,“ uvedl Mitáček.

Jezuitský kněz a český vlastenec Bohuslav Balbín vydával Komenskému pedagogické knihy a propagoval Labyrint světa. „Ve spise Bohemia docta jej Balbín nezařadil mezi kacíře, ale naopak mezi největší české učence,“ přiblížil historii Mitáček.

Setkání Komenského a Rembrandta sice podložené není, ale většina historiků se na něm shoduje. „Oba žili ve stejné době a nedaleko od sebe v jedné amsterodamské čtvrti. A oba trpěli pocitem zklamání a nenaplněnosti,“ uvedl ředitel Moravského zemského muzea v Brně Martin Reissner. Dodal, že na výstavě bude Rembrandtův obraz Starý muž, považovaný za Komenského portrét.

Dobové tisky

Labyrint života Jana Amose Komenského je současně novou stálou expozicí Památníku Bible kralické. „Připojí se tak ke stávající expozici Dílo tiskařů Jednoty bratrské,“ vysvětlila jeden z cílů výstavy mluvčí Moravského zemského muzea Eva Pánková.

Kromě zdůraznění faktu, že Komenský je jednou z předních postav české kultury, objasňuje výstava i reálie. „Návštěvníci se dozvědí, jak turecké války ohrožovaly Moravu, uvidí zbroje válečníků, předměty denní spotřeby ze 17. století, cechovní sekeru horníků či pečetidlo cechu ševců,“ dodala Pánková. Z dobových tisků v expozici nechybí Komenského dobové tisky či prsť z jeho hrobu v Naardenu.

Vstupné do obou expozic v Památníku Bible kralické je padesát korun.

Památník Bible kralické

Nová stálá expozice: Labyrint života Jana Amose Komenského

Místo: Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou

Vernisáž: 26. září, 18.00, program při zahájení výstavy doplní koncert a čtení z Biblí kralické Podobenství o marnotratném sy­novi

Doprava: přímý spoj z brněnského hlavního vlakového nádraží i ze Zvonařky do Kralic nad Oslavou, vzdálenost cca 35 km

Pořádá: Moravské zemské muzeum v Brně a obec Kralice nad Oslavou