Dvanáct listů psaných v němčině takzvaným kurentem ve čtvrtek odpoledne při slavnostním setkání umístili odborníci mezi dvě skla potažená nekyselou fólií. „Díky ní rukopisu neublížíme. Chceme jej uchovat na další století,“ prohlásil ředitel muzea Ondřej Dostál.

Vlastníkem jedinečného dokumentu je Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina. „Je to pro nás velký okamžik, jelikož můžeme zpřístupnit naši historii a náš vztah k tomuto městu,“ podotkl Jan Biernat z opatství.

Pro originální dílo s názvem Pokusy s rostlinnými hybridy objednalo vedení muzea speciální pancéřovanou vitrínu. „Jedná se o certifikovanou vitrínu, která by měla vydržet i výbuch granátu,“ upozornil Dostál. Vitrína má zároveň vlastní klimatizační systém, a neovlivňuje ji tak okolí.

Dílo, které představuje počátek genetiky, jelikož shrnuje několik let práce s hrachem i dalšími rostlinami, si lidé také prolistují. „Vytvořili jsme kopii, pro kterou jsme si nechali dovézt z Ameriky speciální papír. Ten se nedá roztrhnout,“ upozornil Dostál.

Mendel své dílo publikoval v šedesátých letech devatenáctého století. Kam rukopis putoval dále, není jasné. Stopy se objevily až koncem dvacátého století v Německu. „Po bojích trvajících déle než rok se nám jej loni v únoru podařilo vrátit sem do opatství,“ uvedl Biernat. V Mendelově muzeu bude dílo součástí stálé expozice.

Do vitríny mají přístup pouze čtyři lidé. Každý z představitelů Masarykovy univerzity, Biskupství brněnského, města Brna a Jihomoravského kraje vlastní po jednom klíči. Pro případné přemístění dokumentu se tak všichni setkají.

Spolu s rukopisem v pátek vedení muzea lidem zpřístupní také nové Muzeum starobrněnského opatství, kde Mendel žil a pracoval. „Odborná veřejnost Mendela zná, ale my jej chceme přiblížit i mladé generaci a představit jej ve virtuální realitě. Promítneme jeho příběh v krátkém videu, aby to pro děti bylo srozumitelnější,“ vysvětlil Petr Petkovský ze společnosti, která expozici zařizovala. Interaktivní prvky plánují zavést letos.

V nově otevřených prostorách, propojených s Mendelovým muzeem, si lidé prohlédnou i předměty připomínající historii zakladatelky kláštera Elišky Rejčky a řádu cisterciaček. Další část se věnuje historii augustiniánů. Návštěvníci uvidí relikviář i bohoslužebná roucha opatů.

ELIŠKA POSPÍŠILOVÁ