Art vedete tři roky, nyní pod organizačním zaštítěním Jany Janulíkové, která je novou ředitelkou Turistického informačního centra města Brna (TIC). Co se pro Art změnilo?

Z našich setkání mám zatím velmi dobrý pocit, protože Jana Janulíková vnímá rozlišení dvou základních pilířů – kulturního a turistického. Chápe význam a roli městského kina, a i když jsou naše koncepční jednání teprve na začátku, už nyní mám příslib podpory Artu.

Zmiňujete dva pilíře. Předchozí ředitelka TICu Petra Kačírková prosazovala ten turistický, díky čemuž však zanikla spousta kulturních projektů, mimo jiné 
i filmových. Art se ostatně za éry Kačírkové proměnil i personálně. Jaký to byl pocit, přijít na místo, kde jste i přes smysluplnou práci vašich předchůdců začal utvářet vše znovu?

Kino lze s turismem propojovat jen velmi těžko, slouží prvotně lidem místním. To byla do jisté míry výhoda i nevýhoda Artu, protože paní Kačírková se soustředila hlavně na oblasti turismu. A to mi paradoxně dalo větší prostor vymezit novou koncepci kina. Složité pro Art bylo ale například to, že jeho produkce a marketing se dělaly centrálně přes TIC. Administrativně vše mnohdy trvalo dlouho, anebo se aktivity Artu při prezentaci slévaly s projekty jinými. Hostovali u nás významní hosté ze zahraničí, ale bohužel to nebylo vidět.

Událo se ale i mnoho viditelných změn.

Ano, i když byla Petra Kačírková různě kritizovaná, za jejího působení se toho změnilo dost, například schválení dotací na dokončení digitalizace, výměnu pláten či částečné opravy toalet. Vznikl i současný vizuál kina.

Připomeňme, že v květnu 2012 jste nastoupil na pozici dramaturga a současně vedoucího kina, což před vámi dělali dva různí lidé. Z úst jednoho z nich při odchodu zaznělo, že práci obou funkcí kumulovanou do jedné by zvládl jen superman. Cítíte se jako superman?

Miroslav Maixner
- narodil se 30. října 1977 v Boskovicích
- vystudoval etnologii a archeologii, nyní studuje postgraduální program na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
je vedoucí a dramaturg kina Art, pozici zastává od května 2012
- do funkce nastoupil v době, kdy Turistické informační centrum města Brna, které Art zaštiťuje, vedla kritizovaná Petra Kačírková
před nástupem do Artu vedl kino a hostel na Flédě a hostel Mitté
- pod jeho vedením v Artu vznikly zlevněné projekce pro mladé i generačně starší diváky, filmový klub se zvláštními projekcemi, přímé přenosy baletů a filharmonie, 3D představení, půlnoční předpremiéry, seriálové maratony, výukové projekce animovaných filmů, animační dílny aj.
- podílel se na nové podobě tradičního festivalu Brněnská šestnáctka, od roku 2012 je jeho ředitelem
- je svobodný, má sedmiletého syna. K jeho zálibám patří kulturní antropologie, současné umění, outdoorová turistika, aikido a poezie

Zrušilo se místo vedoucího kina Art, což byl Dan Zásměta, a ten měl pod sebou ještě filmový klub v Sále Břetislava Bakaly a tehdejší Scalu. Dan Zásměta odešel začátkem roku 2012. Dramaturgem byl Rostislav Bezděk, který však nemusel ve své pozici řešit spoustu věcí. Já za sebou měl zkušenost s vedením kina a hostelů, což byly i zkušenosti provozní. Byla to výhoda, protože v Artu zpočátku zoufale chyběl někdo, kdo by pomáhal. V tomto ohledu bylo vyjádření Dana Zásměty pravdivé a já to rozhodně všechno sám nezvládal. Do pár měsíců pak nastoupil Milan Šimánek, který je nejen provozním, ale i příležitostným dramaturgem.

Co vše jste chtěl po nástupu prosadit?

Chtěl jsem začít dělat víc věcí z vlastní produkce a výrazněji oddělit utváření cílové skupiny diváků. Zkrátka experimentovat s různými formáty projekcí a vymýšlet projekty nové, nejen hostit zavedené festivaly. Důležité bylo proměnit i vizuální styl, propagaci kina a poposunout jej dopředu technicky, protože ač se to dnes nezdá, ještě donedávna byl Art zastaralý.

Za poslední roky se v Artu navýšil počet projekcí, a tedy i diváků. Art je přitom s počtem necelých dvou set míst v obou svých promítacích sálech nejmenším brněnským kinem.

Zatímco v roce 2008 bylo projekcí a filmů o polovinu méně než dnes, zhruba dvacet za měsíc, dnes jich máme padesát, šedesát.

Právě zájem diváků kino posunul dopředu v celorepublikovém hodnocení: v závěru loňského roku se Art stal čtvrtým nejnavštěvovanějším dvousálovým kinem v České republice. To je vůbec nejlepší hodnocení v historii kina, je to tak?

Ano, Art v tomto hodnocení poskočil o třiadvacet míst dopředu. Souvisí to s naším zaměřením se na moderní zážitkové kino. Kino Art už nevnímám výhradně jako kino náročného diváka, jak se mu dlouho říkalo. Je tu velmi silná artová programová linie, přesto se zaměřujeme i na širší divácké skupiny – rodiče s dětmi, mládež, studenty či generačně starší diváky. A právě to se na návštěvnosti odrazilo.

Nesetkáváte se s kritikou, že vedle artových snímků promítáte i filmy komerčně úspěšné?

V této oblasti spolupracujeme s řadou odborníků a stojíme si za tím, že i block-bustery do dramaturgie patří. Blockbustery jsou filmy zacílené na co nejširší publikum, většinou jsou to hollywoodské trháky s velkými rozpočty. Éra blockbusterů začala s Hvězdnými válkami či sérií Indiana Jonese, i zde jsou však z pohledu současné filmové kritiky kvalitní tituly.

Kdysi jich bylo přes dvacet, nyní je Art v Cihlářské ulici jediným městským kině v Brně. První představení zde bylo v roce 1919, tehdy se kino jmenovalo Jugendkino. Současný Art má dva filmové sály a jeho součástí je i Galerie Art, kavárna Art a bar Artěk.

Kino Scala, které dříve bylo „sestrou" Artu, už organizačně nezaštiťuje město, ale Masarykova univerzita. A tato nová Scala má výraznou dramaturgii, její vedoucí Radek Pernica kino otevírá – stejně jako to dělá Art, diskuzím, přímým přenosům a festivalům. Je pro vás Scala konkurencí?

Je i není. Jako milovník filmu jsem rád, že se Scala znovuzrodila právě v této podobě. S Radkem Pernicou se známe už řadu let, ještě z Asociace filmových klubů, ještě z doby, kdy jsem vedl kino na Flédě. Dramaturgicky je Scala provázaná hlavně se společností Aeropolis, a to jsou velice šikovní lidé. Po této stránce si tedy jsme jistou konkurencí, na druhou stranu – je s podivem, že druhé největší město v republice má jen tři menší kina – Scalu, Art a Lucernu, pokud nepočítám multiplexy. Myslím si ale, že dramaturgicky máme větší svobodu my, protože Scala a Aeropolis je víc vázaná na zisk.

Letos se Art poprvé zapojí do Muzejní noci, jež připadá na tuto sobotu. Co jste připravili?

Dva animační workshopy z produkce Národního filmového archivu: dětský Lunapark filmových vynálezů s interaktivní výstavou kinematografických přístrojů a jeden pro dospělé – Principy pohyblivého obrazu. Děti i rodiče si tak mohou udělat výlet do éry vzniku filmu či výlet do Haagu na Vermeera, protože v kině ohýbáme čas i prostor. Přeneseme diváky i do Uměleckohisto­rického muzea ve Vídni. A pokud by už někomu z muzeí a kinařských udělátek hučelo v hlavě, je tu i výběr filmů z festivalu Brněnská šestnáctka.