V komponovaném baletním představení Balet 21. století se prolnuly hudební žánry, taneční styly i kontexty, z nichž autoři vycházeli. V Baroccu choreografa Jacka Przybylowicze vystupuje čtrnáct baletních sólistů. Pro každého z nich se snažil Przybylowicz pohyb individuálně upravit.