Nahlédnout do lidské mysli prostřednictvím děl Leonarda da Vinciho, Rembrandta van Rijna, Albrechta Dürera či Edvarda Muncha. To návštěvníkům umožní Moravská galerie v Brně, která připravuje výstavu Obrazy mysli/Mysl v obrazech.

Originály da Vinciho děl tak Moravská galerie vystaví jako první instituce v České republice, a to od 8. prosince letošního roku. „Jedná se o kresby – vědecké náčrtky Leonarda da Vinciho, které doplňují poznámky o lidské mysli. Kresby patří do britských královských sbírek,“ uvedl ředitel Moravské galerie v Brně Marek Pokorný.

Výstavu galerie připravuje ve spolupráci s Německým muzeem hygieny v Drážďanech, kde bude mít projekt příští týden premiéru. Poté se výstava přesune do Brna. A zatímco němečtí galeristé zdůrazní spíše vědecké hledisko děl, ti brněnští se zacílí na jejich uměleckou hodnotu. „Mezi exponáty budou významné medicínské traktáty, iluminované rukopisy, lékařské ilustrace 19. století i díla moderního a současného umění, včetně instalací, nových médií až po vizualizace,“ upozornil na šíři uměleckých projevů Pokorný.

Záměrem výstavy je poukázat na možnosti i rizika nových zobrazení mysli a také zpochybnit hranici mezi obrazy vědeckými a uměleckými. „Mysl není pouze vědecký, ale také kulturní jev, jenž má v humanitních vědách a umění dlouhou tradici a zaujímá zde významnou roli. Moderní vědecká a diagnostická zobrazení mozku je tak možné vnímat i v kontextu s obrazy uměleckými,“ uvedl spoluautor výstavy Ladislav Kesner.
Díla na výstavu zapůjčí přes padesát galerií a muzeí. V Brně exponáty zaplní přízemí i první patro Uměleckoprůmyslového muzea v Husově ulici, kde si je lidé mohou prohlédnout do 18. března 2012.

K výstavě vznikne obsáhlá publikace a doprovodný program, který nabídne přednášky, koncerty nebo filmové projekce přibližující rozhraní uměleckého i vědeckého zobrazování lidské mysli.

Obrazy mysli/mysl v obrazech

Datum: od 9. prosince 2011 do 18. března 2012
Ze zahraničních autorů: Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Lucas Cranach st., Rembrandt van Rijn, Jacopo Bassano, Edvard Munch, Oskar Kokoschka a další, z českých umělců: Josef Šíma, Bohumil Kubišta, Jindřich Štýrský, Toyen, Josef Váchal, Jan Zrzavý, Adriena Šimotová, Jiří Černický a další.