Výstava s názvem 'Masarykova univerzita 1939 – 1945' na početných panelech prezentuje nejtragičtější období univerzity. Na osudech profesorů a studentů tak budou moci návštěvníci vidět různé druhy reakcí na dramatické události v dějinách národa i školy. 

„Jsme privilegovaná generace. Žijeme v časech, kdy máme svobodu. Za její udržení jsme ale spoluodpovědní,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Výstava začala ve středu vernisáží a potrvá do 30. listopadu. 

V centru Brna jezdí v pěší zóně stále více aut.
Kolona aut za šalinou. Pěší zóna v centru Brna se proměnila v dopravní tepnu

Barbora Nešporová