Brněnská rodačka Tučková Žila v Moutnici, Kuřimi a nyní žije v Praze a v Brně. Absolvovala Gymnázium na třídě Kapitána Jaroše v Brně a dějiny umění a český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Postgraduálně studuje na Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.