Soubor rodinných domů pod Wilsonovým lesem vznikl v roce 1928 jako součást Výstavy soudobé kultury, která se konala na nově vybudovaném výstavišti. „Kolonie se stala symbolem moderního bydlení té doby. Měla mimořádný význam pro československou i evropskou architekturu,” uvedl jeden z autorů publikace Jindřich Chatrný. Veřejnost však zpočátku moderní výstavbu nedocenila.

Najít domům od předních brněnských architektů první nájemníky trvalo roky. „Lidé nebyli na moderní pojetí rodinných domů připravení. Nelíbilo se jim prostorové řešení ani moderní materiály. Vadily jim také nedodělky, které vznikaly v důsledku toho, že se stavba dokončovala narychlo,” vysvětlil Chatrný. 

Poslední dům od Huga Foltýna se tak podařilo prodat až na počátku čtyřicátých let. Ve stejném období začaly i první přestavby.  „Rozsáhlé úpravy kolonii postupně znehodnocovaly. Když tam půjdete dnes a vezmete si s sebou dobovou fotografii, většinu domů už vůbec nepoznáte,” zhodnotil autor.

Nová publikace má proto za úkol příběh domů v paměti lidí uchovat. I ve chvíli, kdy je většina původních fasád a interiérů dávno pryč. „Čtenáři v knize najdou téměř tři sta obrázků, dobové zprávy i seznam vlastníků. Mohou si tak například lépe představit, kdo byli lidé, kteří v domech bydleli,” slíbil Chatrný. 


ZUZANA PEKÁRKOVÁ