Kniha nese název 90 let brněnského teplárenství. „Fundovaný text autorů Jaromíra Veselého a Václava Klíčníka doprovázejí desítky unikátních fotografií, z nichž mnohé dosud nebyly zveřejněny," uvedla za Teplárny Brno Renata Diatková.

Oba autoři nové knihy ve společnosti pracují či pracovali. „Zaměstnancem Tepláren Brno jsem byl čtyřicet let, ale kromě vlastních vzpomínek jsem vycházel také z rozhovorů mnohých pamětníků,“ uvedl Václav Klíčník. Druhý z autorů, Jaroslav Veselý, ve společnosti působí deset let. Vydání knihy podle něj předcházelo důsledné bádání v archivech.

Teplárna na Špitálce, první brněnská teplárna, byla v době svého vzniku v roce 1930 skutečnou raritou. „Za progresivním řešením, že se v teplárně vyráběla i elektřina, stojí profesor Vladimír List, který se k němu inspiroval při své návštěvě ve Spojených státech amerických. Po návratu nechal prošetřit, kolik tun páry potřebují ročně brněnské textilky, a zjistil, že spotřeba páry na jeden kilometr je mnohem vyšší než v New Yorku," nastínila Diatková.

Brněnské teplárny nyní dodávají teplo sto tisícům bytů, divadlům a třeba i velkým administrativním komplexům. „V knize shromážděná fakta dávají najevu, že teplárny hrají v Brně nezastupitelnou roli. Podílíme se i na ekologických záměrech města," poznamenal ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.