Pro všechny, kteří se zajímají o dokumentární fotografii či minimalistické instalace, připravil Dům umění města Brna dvě nové výstavy: Fotografie Eduarda Ingriše a výstavu s názvem 60–120 Frames Per Second umělce Jana Stolína.

„Výstava Eduarda Ingriše se koná v Domě pánů z Kunštátu a potrvá až do šestého ledna příštího roku. Ingrišova fotografická tvorba u nás byla dlouho neznámá. Výstavní soubor obsahuje přes dvě stě černobílých fotografií. Ty spolu s archivem, dokumenty a Ingrišovou filmovou produkcí převezl roku 2001 do České republiky Miroslav Zikmund,“ uvedla vedoucí výstavního oddělení Domu umění Jitka Vitásková.

Fotografie se soustřeďují na několik tematických okruhů: na život obyvatel jihoamerického kontinentu, na záběry z plaveb po Tichém oceánu, povodí Amazonky, včetně portrétů osobností z různých oblastí kulturního a společenského života z let, kdy žil Ingriš v Peru. Fotky z těchto cest nemají jen dokumentární charakter, je jim společná promyšlená kompozice, zachycení situací charakteristických pro život v těchto oblastech a smysl pro využití kontrastů světla a stínu jako výtvarného prvku.

Od meziválečného období Ingriš komponoval a své skladby nahrával na gramodesky (je autorem písně Teskně hučí Niagara). „Druhá z výstav se jmenuje 60–120 Frames Per Second a lidé na ní mohou spatřit minimalistickou instalaci umělce Jana Stolína. Tuto výstavu jsme situovali do Galerie 99 a stejně jako Ingrišova výstava potrvá do šestého ledna,“ dodala Vitásková.

Jan Stolín patří ke generaci umělců, kteří s jasnou koncepcí utvářejí náhled na prostor a architekturu jako na možné výchozí body umění. Estetika jeho prací je oproštěna od zbytečných narací, a posouvá tak divákovu pozornost od konkrétních předmětů k sociální realitě.