Výstava je součástí projektu, který se zabývá poplužními dvory, fenoménem, který určoval podobu krajiny od 16. století. Jeho cílem je získat objektivní informace o vývoji krajiny přibližně od r. 1820 do současnosti. A to především změn velikosti a tvaru zemědělských pozemků v popluží panských dvorů.

V rozkopané České a Solniční ulici v centru Brna zbývá udělat povrchy, práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu jsou hotové.
Opravy pěší tepny v centru Brna před dokončením: podívejte se, jak to tam vypadá

Výstava téma posouvá dál a hledá cestu k odpovědi na otázku, jak nás může krajina z přelomu 19. a 20. století dodnes inspirovat a co může udělat každý z nás. Výstava KRAJ!NA je instalovaná v Zadním paláci Anglického traktu pod Prachovou věží a je přístupná v otevírací době hradu.