Zachycuje dosud jen velmi málo známý osud půl druhé tisícovky Čechů, kteří se v letech druhé světové války nedobrovolně ocitli v Norsku, kde se v drsných severských podmínkách museli podílet na výstavbě opevnění, železnic, cest a dalších zařízení, sloužících nacistickým okupantům.

Po válce se nuceně nasazení začali scházet vedeni pocitem sounáležitosti v nevšední zkušenosti z dalekého Severu. Začali si říkat „Noráci“.

Karel Novotný, dědeček kobylského starosty Pavla Kotíka, byl totálně nasazený v Norsku.
Dřeli v krutých podmínkách. Osudy nuceně nasazených Noráků ožijí i v Kobylí