Nová náves a opravený kulturní dům se místním otevře 3. září, což je symbolické datum. „Projekt začal 3. září 2011 v londýnské Tate Modern, a to pod názvem From Morning Till Night / Od nevidím do nevidím," uvedla mluvčí Moravské galerie Michaela Banzetová.

Do Londýna tehdy Šedá přenesla nejen lidi, ale i jejich zvyky. „Před Tate Modern mělo osmdesát obyvatel Bedřichovic za úkol chovat se jako doma: zametali, umývali auto, okopávali zahrádku…," připomněla Banzetová. Londýnem akce neskončila, naopak. „Během bedřichovické ,pětiletky' zde byl 3. září ustanoven nový svátek, každoročně se obyvatelé společně fotografují a zdejší náves a kulturní dům procházejí přestavbou," uvedla kurátorka Yvona Ferencová.

Výtvarnice Kateřina Šedá otevře náves v Bedřichovicích.

Výtvarnice Šedá je s výsledkem projektu spokojená. „Najednou je tu změna, kterou už nelze přehlédnout a dotkne se i těch, kteří se k mým akcím stavějí kriticky. V centru tak bude možné provozovat daleko víc společných aktivit – rozdělat oheň, hrát ping-pong nebo jen tak sedět na lavičkách pod břízami," uvedla Šedá s tím, že nyní už jí nepřipadá tak důležité, aby každý rok ve stejný den obyvatelé Bedřichovic slavili jí založený svátek. „Díky novému prostoru teď mají možnost slavit v podstatě každý den," podotkla brněnská výtvarnice.