O Piňosově smrti informoval předseda Společnosti pro elektroakustickou hudbu Rudolf Růžička. Skladatel zemřel devatenáctého září.

Většina tvůrčího života skladatele je spojena s Brnem. Piňos jako jeden z prvních vnášel do hudebních kompozice prvky systémového umění, logické principy, ale i humor. Inspiraci čerpal v elektronické hudbě. V roce 1994 obdržel Cenu české kritiky, Cenu města Brna za celoživotní dílo a dvě Janáčkovy ceny od JAMU.