Předchozí
1 z 5
Další

Josef Kopecký sepisuje historii Šlapanicka. Do svých knih i městské kroniky

Už více než deset let zapisuje Josef Kopecký dění ve Šlapanicích do obecní kroniky. Díky jeho práci zůstanou do budoucna uchovány vzpomínky na všechny důležité momenty. "O regionální historii se zajímám už od mládí," uvádí. I proto je ve čtyřiapadesáti letech autorem více než desítky publikací, které se věnují historickým epochám a místům ve Šlapanicích a okolí. Se svou vášní pro minulost se s místními dělí také ve šlapanickém zpravodaji, do kterého přispívá od roku 1993. A na konci září pokřtil Kopecký svou nejnovější knihu Cukrovar ve Šlapanicích věnující se příběhu rozsáhlého průmyslového areálu.

Josef Kupecký, cukrovar.

Areál cukrovaru vyrostl na šlapanické periferii v roce 1871, kdy zde zemědělci zřídili akciový cukrovar. "Fungoval skoro šedesát let. Poté přišla hospodářská krize a areál se uzavřel. Cukrovar vystřídala německá firma vyrábějící dehtové lepenky, později zde sídlily i Brněnské papírny. Tyto firmy zamořily půdu pod cukrovarem fenolovými látkami, které vypouštěly do jímek a nádrží. Ty se poté zasypaly a znečištění se dostalo do půdy," komentuje Kopecký. Cukrovar, který se stal nevzhlednou jizvou na tváři města, před dvěma roky odkoupilo šlapanické vedení. Areál chtějí vyčistit od škodlivých látek, poté má sloužit lidem.

Josef Kupecký, cukrovar.

Právě na bohatou historii průmyslového areálu, který za sto padesát let jeho existence obklopily městské domy, se kniha Cukrovar ve Šlapanicích zaměřuje. "Nejprve píšu obecněji o historii cukrovarnictví v českých zemích, zejména na Moravě, poté v jednotlivých kapitolách představuji všechny etapy života areálu. Kniha také ukazuje, jaký měl vývoj závodu dopad na celé Šlapanice. Cukrovar nechal ve městě postavit kostelní zídku, nebo zaplatil novou cestu vedoucí do Bedřichovic," popisuje Kopecký. Stostránkovou knihu lidé koupí ve šlapanickém obecním úřadu. Učinilo tak už přes dvě stovky zájemců.

Josef Kupecký, cukrovar.

Zatímco historie areálu je díky Kopeckého práci všem přístupná k nahlédnutí, budoucnost cukrovaru zůstává nejasná. "Areál bude určitě sloužit místním. Jak přesně se tak stane, zatím není jisté, podle některých návrhů tam mohou vzniknout prostory pro volnočasové aktivity, domov pro seniory či dokonce městský pivovar," vyjmenovává Kopecký. Renovace opuštěného komplexu usnadní také pohyb po Šlapanicích. "V současnosti je to takový špunt v centru města, který musejí lidé obcházet, jeho otevřením se propojí několik ulic," vysvětluje. 

Josef Kupecký, cukrovar.

Publikace píše Kopecký ve volných chvílích po práci, o víkendech či svátcích. Témata nadšenci do historie nedocházejí. "Mám vizi, že jednou zpracuji společenský život ve Šlapanicích od poslední třetiny devatenáctého do poloviny dvacátého století, dostanu se k tomu ale nejspíš až v důchodu," říká. V současnosti však chystá jiný projekt, stolní šlapanický kalendář pro příští rok. "Vydáváme jej už sedm roků, většina ročníků měla historická témata, teď ale představíme lidem město očima dětí a studentů, kteří namalovali, co tu mají rádi. Máme asi šedesát různých prací, ze kterých kalendář sestavíme," dodává.

Josef Kupecký, cukrovar.