Základní součástí výchovy je disciplína. Ta je od toho, aby dětem pomohla pochopit pravidla, hranice a odpovědnost. Pomáhá jim vybudovat dovednosti jako je sebekontrola, respekt k ostatním a schopnost spolupracovat. Správná disciplína také pomáhá dětem pochopit důsledky svého jednání a učí je přijímat odpovědnost za své činy.

Přísnost versus disciplína

I když je disciplína důležitá, je nutné najít rovnováhu mezi přísností a porozuměním. Příliš tvrdá disciplína může vést k pocitu nejistoty a strachu u dítěte, zatímco příliš benevolentní přístup může vést k nedostatku respektu k autoritě a k problémům s chováním.

Určení hranic mezi přísností a disciplínou chce vyvážený a citlivý přístup. Zvážit se musí věk dítěte, temperament, individuální potřeby a určité situace. Mladší děti nebo temperamentnější děti potřebují větší podporu. Mohou potřebovat jemnější přístup než děti starší nebo ty, které mají lepší sebekontrolu.

Blíží se zápisy do 1. tříd. Česko však patří mezi země s nejvyšším počtem odkladů, protože přibližně každý čtvrtý předškolák dostane odklad školy. Na Slovensku je to například pouhých 7 procent dětí: 

Komunikace s dětmi o pravidlech a důvodech je nezbytnou součástí celého procesu. Lépe pochopí a začnou se cítit respektováni. Reagovat se má podle nastalé situace. Někdy je nutné použít přísnější režim, jindy je lepší otevřenější a flexibilnější přístup. Pokud dítě něco udělá správně, mělo by se mu dostat kladného ocenění. Posílí to jeho pozitivní myšlení a namotivuje ho to k dodržování pravidel.

Zásady efektivní disciplíny

Důležité je být v disciplíně konzistentní. Pravidla by měla být jasná a stejně uplatňována v různých situacích. Další zásadou je empatie. Snažit se porozumět důvodům chování dítěte a vyjádřit empatii. Někdy může být chování důsledkem emocionálního nebo psychického stavu dítěte. Otevřená komunikace mezi rodiči a dětmi je klíčem k porozumění a respektu. Děti by měly pochopit, k čemu určitá pravidla jsou. Není nutné děti za něco hned trestat. Ocenění a posílení pozitivního chování je často lepším způsobem, jak děti naučit disciplíně. Rodiče jsou hlavními vzory pro své děti. Právě oni musí jako první dodržovat pravidla a normy.

Cizí jazyk otvírá dětem zcela nové možnosti a rozvíjí jejich schopnosti. Spousta rodičů si ale klade otázku, kdy s učením cizí řečí začít. Ideální dobou je předškolní nebo raný školní věk:

Disciplína je nezbytnou součástí výchovy dětí, ale je důležité nalézt vyvážený přístup, který zahrnuje empatii, porozumění a komunikaci. Správná disciplína pomáhá dětem vybudovat důvěru, odpovědnost a respekt k sobě i k ostatním.

Nesmyslné příkazy rodičů, aneb jak nevychovávat: 

| Video: Youtube