více >>
Deník

Naši prvňáci: Žáci z Telnice si vysadili vlastní strom, teď nacvičují na Vánoce

Telnice - Péče o děti a žáky má v Telnici dlouholetou tradici. Podle dochovaných zpráv se totiž v obci vyučovalo již před třicetiletou válkou.

Současná budova základní školy byla ale postavena až na konci devatenáctého století, konkrétně v roce 1889. „Letos jsme oslavili její už 130. výročí,“ sdělil ředitel školy Petr Gabrhel.

Součástí nevelkého vzdělávacího zařízení ležícího na Masarykově náměstí v centru obce je také školní družina a jídelna. Škola v Telnici vyučuje děti pouze na prvním stupni. Pětici samostatných tříd v současnosti navštěvuje celkem jednadevadesát žáků. „Při jejich výuce dáváme přednost metodám takzvaného činnostního učení, například při hodinách angličtiny využíváme jedenkrát za měsíc služeb rodilého mluvčího, který s dětmi konverzuje,“ řekl Gabrhel. Další kroužky angličtiny mohou žáci navštěvovat zdarma po vyučování, stejně jako mohou v případě potřeby docházet na doučování ze všech ostatních všeobecně vzdělávacích předmětů. Ve škole působí také speciální pedagog.

Děti ze základní školy v Telnici se také pravidelně zapojují do velkého počtu sportovních a společenských aktivit. Například v mini házené se malí sportovci v každoroční lize utkávají s týmy z okolních vesnic. Významný podíl má škola také na udržování kulturního života v obci. „Pod vedením našich pedagogů děti připravují například kulturní program ke Dni matek, k rozsvěcení vánočního stromu nebo pro vítání občánků a předvánoční setkání se seniory,“ dodal Gabrhel. Každoročně žáci ve školní družině také vyrábějí adventní věnce, které poté společně s jejich dalšími výrobky vystavují. Ve spolupráci s vedením obce si noví prvňáci každý rok vysadí v okolí vesnice jeden vlastní strom. Výjimkou není ani letošní ročník, který do první třídy nastoupil letos v září. V těsné blízkosti základní školy leží také mateřinka, která od roku 2003 pod základní školu spadá.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky