HANA ZUCHNICKÁ

Odpověď není zdaleka tak jednoduchá. Strom je živý organismus, který se v půdě za standardních podmínek vyvíjí několik desetiletí i staletí. Každý druh stromu má jiný kořenový systém, a proto je v půdě ukotven různě hluboko. Ve středoevropských podmínkách rostou přirozeným způsobem dřeviny jako například dub, habr, lípa, jilm; a tím pádem jsou odolnější výkyvům počasí než introdukované dřeviny, které se v posledních letech začaly vysazovat do zahrad, parků i některých stromořadí.

Důvodem, proč museli předevčírem hasiči odklízet tolik větví, může být právě to, že mohl být zvolen špatný druh stromu pro výsadbu v daných podmínkách. Odbory životního prostředí v Brně v posledním půl roce monitorovaly nebezpečné stromy a v oprávněných případech doporučily jejich skácení, ale jejich kapacita určitě nestačí na všechny stromy na Brněnsku.

Velkým bonusem jsou větrolamy okolo silnic. Zmírňují intenzitu větru a zvyšují bezpečnost jízdy automobilem. Samozřejmě musí být navrženy odborně, tak aby nebyly nebezpečné z provozního hlediska.

Jak se může zapojit samotný občan? Sledujte, jaké dřeviny se vysazují do vašeho okolí, jak se o ně pečuje. Vysazujte jen domácí druhy v našich podmínkách. Upozorněte odbor životního prostředí na rizikové stromy, ale nepodléhejte panice. Zapojte se do občanských iniciativ zabývajících se péčí o zeleň.

V případech, kdy dojde k pádu stromu a je odstraněn, vznikne prostor pro nové výsadby. Vždy záleží na každém odboru životního prostředí, jak s těmito plochami naloží. Nejčastěji se vysadí za spadlé stromy nové dřeviny, které jsou určeny jako náhradní výsadby za pokácené stromy v rámci správních řízení.

Další otázkou je, jestli se Brno stará o zeleň dostatečně. Dle mého názoru je péče slabá, a to hlavně z důvodu nedostatku finančních prostředků. Dobrou alternativou by mohla být změna zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pokud by se za vykácené dřeviny rostoucí mimo les ve správních řízeních mohly peníze určené na výsadby dřevin použít na jejich péči. To se ale v nejbližší době zřejmě nestane.

Stromy jsou cenným prvkem krajiny. Musíme si uvědomit, že tím, že vysadíme sazenici, naše zodpovědnost nekončí. Měli bychom o zeleň v pečovat náležitým způsobem a ukrojit z rozpočtu města dostatek financí. Mnohonásobně se nám to vrátí.

Autorka pracuje v ekologickém institutu Veronica