Kraj se snaží a odborníci se shodují, že jihomoravský integrovaný systém je nejlepší z českých.Počet lidí využívajících veřejnou dopravu na jižní Moravě na rozdíl od mnoha dalších regionů České republiky roste, cestující si tedy zřejmě myslí totéž. Před časem proběhl průzkum, co lidem brání v častějším používání veřejné dopravy, a na předních místech se objevil nevyhovující stav přestupních terminálů. Díky klíčové roli železnice v IDS jsou takovými přestupními terminály většinou vlaková nádraží.

Výhrady k nim by se daly shrnout do několika skupin. Jednou a nejsnáz napravitelnou, je čistota a udržovanost, která se sice v poslední době zlepšuje, ale ne dost rychle. Ukázkovým případem zanedbaného nádraží je hlavní nádraží v Brně, kde se už několik desetiletí argumentuje, že se stejně odsune, tak proč ho udržovat. Další jsou služby pro cestující, a to nejen přepravní, jako prodej jízdenek a možnost čekat v suchu, ale i možnost nákupu, návštěvy příjemné nezakouřené „nádražky“ nebo dalších služeb přímo na nádraží. Zájem soukromých subjektů o podnikání na nádražích má pozitivní vliv i na zlepšení čistoty.

České dráhy zřejmě peníze od nájemců komerčních prostor motivují k udržování pořádku podstatně více než cestující. Jen je potřeba ve vyhovování podnikatelům udržet míru a nezapomínat, že prvotním účelem přestupního terminálu je návaznost různých druhů dopravy, ne obchodní dům.
Odstrašujícím příkladem je naštěstí již opuštěný projekt přestavby královopolského nádraží ve futuristickou vážku, ve které by cestující museli nelogicky stoupat na obchodní galerii, aby posléze zase klesali na vzdálené zastávky MHD, zatímco dnes stačí k dosažení zastávek sejít pár schodů a z podchodu (pravda dost nevlídného) vyjdete na úrovni ulice. K dokonalosti chybí jen doplnění bezbariérového přístupu, a nějaké přívětivější uspořádání naddimenzované nádražní haly, klidně k obchodním účelům, a samozřejmě pravidelná údržba.

Důležitou výhradou jsou také velké přestupní vzdálenosti. Jimi trpí zejména nově navrhované megalomanské terminály, v čele s připravovaným odsunutým nádražím. Vzdálenost vlakových nástupišť od jedné z klíčových tramvajových zastávek 370 metrů rozhodně není nic, co by zvyšovalo atraktivitu veřejné dopravy. Pro srovnání, v Brně Židenicích je vzdálenost jen o málo delší, 430 metrů, a všichni se shodnou na nutnosti zkrácení.

Přiblížení židenických nástupišť k tramvajím obsahuje jak oficiální projekt rekonstrukce železničního uzlu s nádražím v odsunuté poloze, tak i alternativní návrh koalice Nádraží v centru na rekonstrukci uzlu s nádražím v centrální poloze.

RADIM CENEK