Každý rok na jaře přináší pastvu pro oči. Cacovickou ulici v Brně-severu lemuje alej sakur, japonských ozdobných třešní. Místo se díky nim barví pravidelně dorůžova a lidé jej zvěčňují na snímcích. Dřeviny se ale příliš rozrůstají, zasahují kvůli tomu do okolních domů a stíní. Část místních se proto obává, že půjdou k zemi. Správce stromořadí, Veřejná zeleň města Brna, podobné myšlenky mírní. Letos pokácí pouze jednu, fatálně poškozenou sakuru.

Přijít o větší množství těchto třešní ve stejnou dobu jen kvůli tomu, že jsou až příliš rozbujelé a rozpínají se do domů, by byla veliká škoda. A pro některé místní asi obrovská rána podobná té, jakou před pár měsíci zažili obyvatelé Bakalova či Táborského nábřeží kvůli masivnímu vykácení dřevin rostoucích v nejbližším okolí řeky Svratky. Tam si jejich odstranění vyžádala vznikající ochrana proti povodním.

V případě sakur v Cacovické se dá postupovat i jinak – jejich odpovídajícím odborným ošetřením. A takto správce naštěstí postupuje. I když loni jeden strom odstranil kvůli přebujelosti a zastínění domu, do budoucna snad půjde o jedinou výjimku. Zásadním argumentem pro nekácení je dobrý zdravotní stav většiny stávajících kusů.

Snad jedinými, komu by se mohlo odstraněním sakur ulevit, by byli správce silnice a chodníků spolu s řidiči. Protože vypořádat se s květy popadanými na zemi a auta jistě není zrovna příjemná záležitost. Na druhé straně, trocha práce navíc za takovou krásu snad stojí.