Stejně jako v minulosti i programové prohlášení Fialova kabinetu zmiňuje vzdělávací systém jako svou prioritu. V jeho aktualizované verzi můžeme číst: „Důležitým úkolem koaliční vlády je získat pro školství více finančních prostředků tak, aby veřejné výdaje na vzdělávání a školské služby odpovídaly v poměru k HDP alespoň úrovni průměru zemí OECD (6,2 procenta).“ Toho ovšem Česko stále nedosahuje, a zatímco před pěti lety byl na úrovni 4,5 procenta, příští rok dokonce klesne pod čtyři procenta.

Dále se ministři legislativně zavázali, že učitelské platy zakotví na 130 procentech průměrné mzdy ve státě. V roce 2024 to však bude jen 113 procent, neboť se vychází ze základny roku 2022. A pokračujme: „Podpoříme učitele v individualizaci výuky, práci s různorodými kolektivy dětí a žáků, rozvíjení potenciálu žáků se sociálním a jiným znevýhodněním.“ Realitou bude snížení počtu zaměstnanců ve školství o devět tisíc. Zatím se mluví o nepedagogických pozicích, ale pravděpodobně to zasáhne i asistenty, kteří pomáhají žákům se specifickými vzdělávacími potřebami.

Vše pak korunuje úvodní sdělní z kapitoly školství: „Klíčovým dokumentem je Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, která byla připravena ve spolupráci jak s odbornou veřejností, tak na bázi shody napříč politickým spektrem. Před koaliční vládou stojí zásadní úkol, kterým je uvést tento dokument do života.“ Učitelská platforma nyní upozorňuje, že ředitel kabinetu ministra školství Petr Černikovský se k ní na síti X vyjádřil jako o „soupisu ušlechtilých cílů, které se už deset let přepisují z jednoho dokumentu do druhého a (…) všechna bolestivá témata ignoruje.“

Na předešlých řádcích lze dobře dokumentovat nekoncepčnost vládnutí současné garnitury. Mikuláš Bek (STAN) připravil a prosadil elektronizaci přijímacích zkoušek na střední školy, chce diskutovat o rušení 9. tříd a prodloužení povinné docházky na deset let. Podporuje rozvoj všeobecně vzdělávacích oborů. To jsou žádoucí kroky. Přesto dokázal, že školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost a učitelé se bouří proti jeho postupu slovy šéfky Učitelské platformy Petry Mazancové: „Zdá se mi, že ministerstvo uplynulých šest měsíců postupuje taktikou spálené země.“