Matkou dítěte je vždy žena, která dítě porodila. Jak naivní se optikou moderní reprodukční medicíny zejména v podobě takzvaného náhradního mateřství zdá být tato stará římská zásada zakotvená i v našem právním řádu. Situace, kdy žena porodí dítě, které patří biologicky někomu jinému, se u nás pohybuje v takzvané šedé zóně. České právo náhradní mateřství nijak nezakazuje, ovšem ani mu neposkytuje žádný právní rámec.

O postavení náhradního mateřství zcela mimo zákon teď usilovala dvojice poslankyň hnutí ANO Zuzana Ožanová a Helena Válková. Nepřijatelnost obchodování s lidmi a komercializace lidského těla, jak náhradní mateřství obě ženy označují, patří podle nich ke kulturním pilířům západní civilizace. Novelu poslankyň opozičního hnutí však vláda v týdnu zamítla.

Trestat by se podle ní mělo jednání, které by směřovalo k přinucení ženy k náhradnímu mateřství a k obchodování s dítětem. To první nelze rozporovat. Co se týče toho druhého, je-li tím myšleno, že žena za odnošení dítěte jinému páru nesmí dostat zaplaceno, je to poněkud pokrytecké. Nehledě na to, že zákon ani teď nic takového neumožňuje. Pokud je náhradní mateřství založeno na dobrovolnosti ženy, proč by to nemohl být způsob obživy jako jakýkoli jiný?

Reportérka Deníku Terezie Sekáčová.
Elektrické koloběžky jsou skvělým nástrojem mikromobility. Nenechme si je vzít

Osobně nepovažuji jiné způsoby za ušlechtilejší. Všichni v práci výměnou za plat či mzdu odevzdáváme svoji životní energii. Podle toho, zda se jedná o práci fyzickou, či duševní, opotřebováváme více svoje tělo, nebo vyčerpáváme svoji mysl. A vlastní komercializací to nenazýváme.

Navzdory tomu, že tak nesouhlasím s tím, že by se náhradní mateřství nemělo provozovat za úplatu, s vymezením jasných pravidel ano. Bez ohledu na to, co si Ožanová s Válkovou myslí, tím, že náhradní mateřství zakážeme, nepřestane existovat. Je to podobné jako s prostitucí. Tím, že ji postavíme mimo zákon, nezmizí.

Pouze jejím zúčastněným vezmeme jakékoli právní jistoty a z nich plynoucí ochranu. Přestože je tak náhradní mateřství podle poslankyň výnosným obchodem s těly žen a jimi porozenými dětmi, pro lepší pocit ze západní civilizace vystaví raději všechny zúčastněné většímu nebezpečí.