Už více než sto let mohou ženy v naší zemi volit. Patřili jsme i k jedné z prvních zemí, kde ženy dostaly prostor k vlastnímu rozvoji a možnost projevovat své politické názory. Vděčit za to můžeme zejména osobnosti prvního československého prezidenta TGM a atmosféře změn, kdy jsme se jako nový stát chtěli co nejvíce přiblížit modernímu a emancipovanému Západu. Jako bychom dnes však o takové vzory nestáli. Ani po více než sto letech od zavedení volebního práva není hlas žen v naší společnosti dostatečně slyšet.

Pozice „buď, anebo"

Ženy u nás dostávají za svoji práci výrazně méně než muži. Průměrný rozdíl mezi hodinovou mzdou muže a ženy je asi 16 %. Řada žen zároveň pracuje v profesích, kde doplácí na jejich náročnost, která není dostatečně odměňována. Příkladem je vysoký počet žen v sociálnía zdravotní péči.

Danuše Nerudová
profesorka ekonomie a bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně

I přesto, že mezi studenty vysokých škol je více žen, muži často končí odborně i kariérně výše. Z dat ČSÚ vyplývá, že na jednu manažerku vychází dva manažeři, a zároveň platí, že největší rozdíly jsou mezi průměrnou mzdou vysokoškolsky vzdělaných mužů a žen. Prostředí kolem nás totiž v mnoha ohledech klade ženám do cesty překážky. Musí složitě volit mezi studiem, kariérou a mateřstvím.

Největší rozdíly v příjmech vznikají v době, kdy ženy nastupují na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Pro celou řadu profesí je stále nemožné obě role skloubit. A to je chyba, na kterou doplácíme všichni. Neumíme ženám vytvořit takové podmínky, aby ty, které chtějí, se mohly rychleji vrátit do práce. Změna přitom může začít od malých kroků, které ale budou mít velký dopad. Stačí pravidelně vytvářet podmínky, které nebudou ženy stavět do pozice buď, anebo.

Vít Zouhar a Markéta Martínková
Smí učit opravdu každý?

Začít můžeme od zkrácených úvazků, které umožní postupný návrat žen do práce a zároveň je udrží v oboru. Velkou pomocí mohou být home office. Ženy, které pracují z domova, jsou totiž často efektivnější než ty, které sedí osm hodin v kancelářia mají strach, co se děje jejich dětem. Stejnou situaci mohou řešit i podporované firemní školky, benefity pro rodiče a konkrétní rozvoj dovedností u zaměstnanců.

Každá společnost, v níž jsou v řídících pozicích více zastoupeny ženy, je úspěšnější. Diverzita totiž vytváří prostředí, kde má každý svůj hlas, a to vede k větší spokojenosti, kreativitě a empatii ve firmách i státní správě.

Zdroj: DeníkTato země nikdy neměla premiérku ani prezidentku. V politice často chybí empatický hlas žen, které umí najít shodu a nemusí za každou cenu vyvolávat konflikt. Ženský element je v politice důležitý. Ženy totiž mají jiné vedení, jinak působí v sociálních vztazích a více hledají kompromis. Bez těchto cenných hodnot se v politice jen těžko posuneme dál.

Příkladem pro děti

Změnu může ale začít každá z nás. Nepotřebujeme k ní ani diskutované povinné kvóty. Můžeme měnit prostředí v zemi, bourat skleněné stropy a otevírat dveře dalším ženám. Buďme samy sobě oporou a nebojme se otevřeně mluvit o našich zkušenostech. Společnost potřebuje silné ženy, které se nebudou bát říkat své názory a bojovat za to, aby se dařilo i ostatním ženám. Buďme motivací pro malé dívky, které sní, že změní svět. Každá z nás může být nadějí, že se jejich sny stanou realitou.

V této zemi jsou miliony statečných žen, které zvládají velké každodenní zkouškya berou je jako samozřejmost. Většina z nich neříká, že něco nezvládají nebo nemají sílu. Tvrdě pracují a k tomu plní celou řadu dalších rolí. Pečují o své blízké, vychovávají své potomky, starají se o chod domácnosti. Naší zemi prospěje, když budou mít stejné šance uspěta bez překážek ukázat, co vše je v jejich silách.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.