Doposud jsme spotřebovali zhruba 11 300 tun soli, přitom rekordní spotřeba za sezonu činí 25 000 tun soli.Nejhorším dnem byl zatím první prosinec, který byl historicky finančně nejnáročnější na zajištění údržby komunikací v Jihomoravském kraji. V předcházejícím roce byl přitom největší nápor na údržbu silnic až na přelomu února a března, takže nyní je opravdu předčasné hodnotit tuto sezonu.

Již nyní ale mohu říci, že následky této zimy jsou podstatně horší. Na komunikacích, které máme ve správě, včetně silnic první třídy, se totiž tvoří více výtluků než dříve. Navíc se objevují již v tomto období, přičemž v minulých letech se závady na vozovkách projevovaly obvykle až v únoru.

Vzhledem k charakteru počasí nemůžeme provádět řádné opravy výtluků. Provizorní opravy jsou vzhledem ke střídajícímu se teplému a mrazivému počasí často neefektivní.

V tuto chvíli je zřejmé, že rozsah oprav, které budou potřeba na komunikacích v Jihomoravském kraji, je vyšší než v loňském roce. Pravděpodobně nebudeme mít dostatek peněz na souvislé rekonstrukce vozovek a budeme provádět pouze lokální opravy.

Mnohým řidičům se tato situace oprávněně nelíbí. Bohužel rozpočet Jihomoravského kraje, který je naším zřizovatelem, je velmi napjatý. Pro letošní rok dostaly přednost především rekonstrukce silnic spolufinancované z Regionálního operačního programu penězi od Evropské unie. Řádově se takto opraví asi padesát kilometrů silnic. Skutečná potřeba souvislých oprav je přitom zhruba dva tisíce kilometrů silnic v Jihomoravském kraji, což je asi polovina krajských silnic.

Vzhledem k napjatému rozpočtu a také upřednostňování rekonstrukcí v rámci Regionálního operačního programu nebude v letošním roce lehké provádět i jiné souvislé opravy vozovek v regionu.

Již nyní vyhodnocujeme stav silnic a situaci v údržbě za listopad a prosinec minulého roku. Jsme připraveni jednat s Jihomoravským krajem o případném navýšení finančních prostředků na údržbu silnic.

JAN ZOUHAR