A vidět je to naštěstí i na připomínkách výročí jeho stého narození, jež v největší míře spadají na pondělí. Moravská zemská knihovna se unikátně proměnila v knihu s básněmi.

Muzeum nabízí na výstavě k životu a dílu prozaika snad vše, na co si lze vzpomenout. Odehrají se předpremiéra speciálního dokumentu i večer hudby a poezie s jeho známými. Navíc se zapojilo čtyřicet osobností včetně Milana Kundery, které se s radostí podělily o pocity u oblíbených veršů.

Je to připomenutí básníkova výročí více než důstojné. Totéž můžeme říct i o jeho odkazu přímo v brněnských ulicích. Pamětní deska i kámen. Bezpochyby zajímavá socha v parku pod hradem Špilberk.

A dvě kašny přímo v samotném srdci města, na náměstí Svobody, ozdobené Skácelovými verši. Dalo by se až říct, kdo z nás to má či bude mít. Kéž bychom měli víc takových autorů s podobnými zaslouženými připomínkami.